Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Sulfur

Sulfur
Sulfur | Foto: Didier Descouens
Svavel

Sulfur står i det periodiska systemets tredje period, mellan de två mycket reaktiva elementen fosfor och klor och intar även genom sina kemiska egenskaper en mellanställning mellan grannelementerna. Sulfur förekommer i fasta, flytande och gasformiga tillstånd och förenar sig, ofta under eld, med nästan alla andra element (undantag: kväve, jod, guld). De viktigaste svavelföreningarna är sulfiderna.

Förekomst: Svavlet finns i det mellersta jordskiktet på 1200 - 2900 km djup och når genom vulkanutbrott. Växterna får sitt svavel dels från sulfater och sulfider, dels genom nedbrytning av organisk substans till svavelväte, vilken oxideras till svavel och vidare till svavelsyra. Växterna lagrar "reservsvavel" i form av sulfat men avgörande för de biokemiska förloppen är organiskt bundet svavel i enzymer och proteiner, Lex. acetylcoenzym A. Även i den mänskliga organismen intar Sulfur en nyckelställning och finns i alla proteiner, i flera vitaminer, hormoner och co-enzymer. Särskilt mycket svavel innehåller huden (keratosulfat) och brosket (kondroitinsulfat).

Toxikologi: Svavlets grundläggande effekt beror på en oxidationshämning. Detta leder till en anrikning av toxiska slaggprodukter i levern och andra organ. Gifterna i sin tur verkar retande eller förlamande på nerver och blodkärl. Levern spelar också en avgörande roll för matsmältningsförloppet och så blir det förståeligt att tarmfunktionsrubbningar står i förgrunden av svavelbilden. Därför är Sulfur som homeopatikum bland annat en lämplig aktivator vid kroniska sjukdomar och påverkar framförallt huden, lederna, levern och portåderkretsloppet, mag- tarnikanalen och de andliga funktionerna.

Etiologi: Följd av undertryckning, ämnesomsättningsrubbningar, följd av förödmjukelse, andligt och själsligt förfall. Följd av alkohol- och narkotikamissbruk. Följd av sexuella excesser, sömnstörningar.

Modallteter: Sämre: väta, kyla, att tvätta sig, att bada, att stå, i vila, på natten och morgonen, vid väderombyte. Med undantag av hudklådan och de svidande fötterna i sångvärmen, blir besvären bättre av värme, lätt motion och frisk luft.

Konstitution: Röd-blek, kraftig, svag, upprörd till deprimerad, älskvärd- kolerisk, melankolisk, obeslutsam, egocentrisk, smutsig, illaluktande, stugsittare utan intressen.

Indikationer: Depression, hypokondri, sömnstörningar, yrsel efter infektionssjukdomar, ögonlocks-bindhinneinflammation, subakuta och kroniska katarrer i andningsvägama, lunginflammation, magkatarr (beprövad), metallförgiftningar, tarmkatarr med förstoppning och hemorrojder (beprövad), veninflamination, ulcus varicosum (beprövad), muskel- och ledreurnatism (beprövad), gikt, eksem (beprövad), akne (beprövad), furunkel.

Potens: D6 - M.

Jämförelse: Barium, Calcium, Graphites, Lycopodium, Psorinum, Tuberculinum, Sepia, Silicea. Magnesium carbonicum följer bra på Sulfur.