Grafisk bild logga på ingångssida, övers på samtliga sidor
Svenska
Grafisk bild till Alternativmedicin | Alternativ Hälsa | Behandling - Utbildning | Komplementärmedicin. Syns endast på ingångssida, bilder på homeopat / massage terapeut, kiropraktik / kiropraktor.
Översikts vy

Web Alternativmedicin
Följ oss på facebook

Alternativ hälsa

Alternativ hälsa är ett fenomen som funnits i Sverige sedan slutet av 1920-talet. De första hälskostbutikerna uppstod i Sverige kring 1930-talet. Hälsokost kan, som namnet anger, anses vara den mat som är främjande för hälsan. Som alla trender har också naturlig hälsa och hälsokost varierat som begrepp. En period var hälsokost och naturlig hälsa synonymt med kruskagröt, medan idag ökar kraven från ekologisk till biodynamisk mat, med viss GI inriktning.

Alternativmedicin - Komplementärmedicin

Alternativmedicin - komplementärmedicin är samlingsbegrepp för den medicinska metodik som avses vara ett alternativ eller komplementär till den på vetenskapliga grunder accepterade medicinen, så kallad skolmedicin. Myndigheters synsätt på alternativmedicinska och komplementärmedicinska terapier skiljer sig stort beroende på vilket land det gäller. Exempelvis är homeopati en fullt accepterad alternativ behandling och som ingår sjukersättningssystemet i Schweiz.
 
Alternativmedicin © 1996-2023 • SvenskaOm Alternativmedicin • Terms
Alternativmedicin är en guide och mötesplats för alla som är intresserade av alternativa och komplementära behandlingsformer för ökad hälsa. Här finner du information om till exempel behandlingsformer, utbildningar, naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott. Du kan också söka efter olika terapeuter eller företag som arbetar med alternativa behandlingsformer och medicin.
Är du verksam som terapeut eller driver ett företag i branschen, kan kostnadsfritt länka din webbplats till Alternativmedicin.