Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Hawaiiansk tarmrening

Hawaiiansk tarmrening
Hawaiiansk tarmrening | Foto: Matt
Hawaiiansk tarmrening är en speciell vätskefasta som syftar till att avlägsna beläggningar på tarmväggarna.

En frisk tarmflora, rena tarmväggar och en god tarmfunktion är av stor betydelse för näringsupptag, avfallsutsöndring och det allmänna hälsotillståndet. Olika sätt att understödja tarmfunktionen ingår i många metoder för hälso- och sjukvård. Den hawaianska tarmreningsmetoden som den utövas i Sverige har utarbetats av Margaret Machado på Hawaii, och det är en blandning av nya rön på området från USA och gammal hawaiansk folkmedicin.

Enligt denna metods företrädare får tarmarna till följd av osunda matvanor under livets gång en beläggning på insidan, bestående av material som ansamlats under många år. Tarmreningsmetoden skall få dessa avlagringar att lämna kroppen så att den kan regenerera sig själv.

Reningsprogrammet inleds med måltider bestående av grönsaker och frukt varefter en vätskefasta inleds. Under kort tid skall flera liter vatten drickas (havsvatten och regnvatten blandat), varpå med jämna mellanrum fruktjuice blandad med ett specialkomponerat pulver skall intas. Pulvret, som innehåller bentonit, selium och olika hawaianska örter, skall dra till sig osmält material från tarmväggarna. Vattnets uppgift är att skölja rent så att beläggningarna lossnar, förutom att havsvattnet tillför mineraler Även en "klorofylldrink" med mycket gröna växter skall drickas i renande och uppbyggande syfte.

Efter några dagars vätskefasta enligt ovanstående program kan avföringen innehålla vridna, sammanhängande "skal", liknande en inre tarmvägg. Dessa tarmliknande formationer kallas av en amerikansk läkare som själv arbetar med ett liknande tarmreningsprogram, Bernhard Jensen, för mucus lining.