Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rescue remedy

Rescue remedy
Rescue remedy | Foto: Casey West
Rescue remedy

RESCUE REMEDY (RÄDDNINGSDROPPAR)

Detta är ett sammansatt medel, tillgängligt i färdig modertinktur, tänkt att användas i situationer som kräver "första hjälpen", i krissituationer och vid liknande stresstillstånd. Det består av fem av de 38 medlen. Dessa är:

Star of Bethlehem...    Mot chock och trauma

Rock Rose...    Mot skräck

Panik Impatience...    Mot irritabilitet och spänningar

Cherry Plum...    Mot rädslan att förlora kontroll

Clematis...    Mot medvetslöshet och svimningstendenser

Om man varit utsatt för någon form av chock oväntade dåliga nyheter, om det förekommit någon upprörande familjeangelägenhet, stor sorg eller om man känner sig skräckslagen, förvirrad eller panikslagen, kommer detta medel att lindra våndorna och göra en stark nog att möta situationer av stress. Det kan också användas då man står inför att avlägga någon examen, gå på anställningsintervju, hålla föredrag, stå på scenen, ta sitt körkort eller gå till tandläkaren. Ja, listan kan göras lång. Medlet har förmåga att lösa upp ens spänningar, vilket även gäller om man tillfälligt känner sig väldigt "uppskruvad" eller ur balans.