Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Clematis

Clematis
Clematis | Foto: Jolly Janner
Clematis

CLEMATIS (Clematis vitalba) Skogsranka. Drömmare. Bristande intresse i nuet.

Dr Bach: ”Clematis är ett medel för dem som hänger sig åt dagdrömmeri. De är dåsiga och ej riktigt vakna samt har ett bristande intresse för livet och dess angelägenheter. Clematisindivider är tystlåtna till sin natur. De känner sig inte tillfreds med sin nuvarande situation och lever ofta i hopp om bättre stundande tider då de kommer att bli i stånd att förverkliga sina ideal. Under perioder då de är sjuka anstränger de sig föga, om överhuvudtaget alls, för att bli friska. I vissa fall kan de även se fram emot döden i hopp om "bättre tider" eller i hopp om "att de då kommer att få återse någon de älskat och förlorat”.

Exempel på symtom: Frånvarande blick, ouppmärksam. Dagdrömmare, flyr vid problem in i en egen värld. Saknar ofta vitalitet, är bleka och har tendens till att vara apatiska. Har ofta stumma fötter och händer, känner sig tomma i huvudet. Stort behov av sömn. Dåsighet samt dålig kroppsmedvetenhet. Dåligt minne, bryr sig oftast inte om att verkligen lyssna vid konversationer och ger därför intrycket av att leva i en egen värld.

Positiv förändring: Aktivt intresse för livet och sin omgivning. Förbättrad koncentrationsförmåga, minne och sinnesnärvaro. Ökad kroppsmedvetenhet. Ökad realistisk inställning till vardagslivets problem, flyr ej in i orealistiska fantasier då det gäller att lösa problem.