Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitplister

Vitplister
Vitplister | Foto: Frank Vincentz
Lamium album L.

KRANSBLOMMIGA VÄXTER

Lamiaceae (Labiatae)

Vitplister kan före blomningen lätt förväxlas med brännässla, men vitplisterns blad saknar brännhår. Släktnamnet Lamium, av det grekiska ordet lamos, gap, svalg, anspelar på blommans form, som erinrar om ett uppspärrat gap. I den grekiska mytologin var Lamia en ung flicka som älskades av Zeus. Den förtörnade och svartsjuka Hera, Zeus maka, berövade henne det barn som blev frukten av förbindelsen. Lamia var sedan så avundsjuk på alla lyckliga mödrar att hon rövade till sig deras barn och slukade dem.

Vitplister är en flerårig växt som trivs på kväve- och näringsrika ställen och förekommer allmänt i närheten av bebyggelse, på vägrenar, i diken, längs murar och gärdes gårdar .

På landsbygden har den blivit mycket använd som läkeväxt, och med all rätt. Tack vare sin garvämneshalt är den ett verksamt adstringerande och sårläkande medel. Förr trodde man, att växten också hade förmåga att hindra håravfall. De före blomningen insamlade skottspetsarna kan tillagas som spenat eller ätas i soppor. Det finns de som anser att soppa av vitplisterblad är läckrare än nässelsoppa.

Förekomst: Hör ursprungligen hemma i Östeuropa och Västasien. Tämligen allmän till Jämtland och Ångermanland och längs Norrlandskusten, i täta bestånd på kulturmark.

Kännetecken: En 20-40 cm hög, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälk fyrkantig, ihålig, hårig. Blad motsatta, skaftade, hjärtlika, grovtandade. Blommor vita (maj-augusti) i kransar om 10-20 i bladvecken. Foder klocklikt med 5 långa tänder. Krona rörformig, framtill vidgad till en hjälmformad överläpp och en tvådelad underläpp med sidoflikar. 4 ståndare varav 2 kortare med håriga, bruna ståndarknappar. Klyvfrukt med 4 nötter. Blommornas doft honungsartad. Smak en aning bitter.

Innehållsämnen: Kolin och de biogena aminerna histamin, tyramin., lavonglykosiderna isoquercitrin och kempferol-3-glykosid. Slem, garvämne, eterisk olja.

Medicinsk verkan: Adstringerande, blödningshämmande, sårläkande, antiinflammatorisk, upphostningsbefrämjande.

Användning: In- och utvärtes vid smärtsamma menstruationer och vaginalflytningar. Vid sårbehandling. Invärtes även vid hosta, luftrörskatarr.