Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kolin

Kolin
Kolin | Foto: Totot
Kolin

Kolin är medlem i gruppen av B-vitaminer och ingår som en komponent i lecitinmolekylen. Lecitin är således en bra kolinkälla.

Funktion: Främjar syntesen av lecitin i levern. Förbättrar funktionen hos lever, gallblåsa, binjurar, könskörtlar, hjärta och cirkulation. Stärker kapillärväggarna, förbättrar blodcirkulationen i ögonen och bildar en substans i hjärnan som förbättrar minnet. Det löser upp fetter och sänker blodets kolesterolhalt. Det är experimentellt bevisat att storleken på fettpartiklarna i blodet minskar vid intagandet av kolin.

Följder av brist och terapeutisk användning: Används i behandlingen av cirkulations-, hjärt-, lever- och gallbesvär. Grå starr och brustna blodkärl i ögonen. Dåligt minne och hormonella störningar.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslaget, men behovet är sannolikt 500-900 mg.

Terapeutisk dosering: 1000-2000 mg.

Symtom på överdosering: Okända vid dagliga doseringar under 6000 mg.