Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Oxtunga

Oxtunga
Oxtunga | Foto: Jonas Bergsten
Anchusa oficinalis 1.

STRÄVBLADIGA VÄXTER

Boragniaceae

Det svenska namnet på den här växten, oxtunga, anspelar på formen hos dess blad och på deras sträva yta. Det latinska släktnamnet Anchusa användes redan i antiken på olika strävbladiga växter och är förmodligen en avledning av det grekiska ordet anchein, som betyder dra sammanflera av dessa växter användes nämligen som adstringerande medel.

Enligt en annan tolkning skulle namnet komma av det grekiska ordet anchusa son betyder smink - växtens rot innehåller ett rött färgämne som tidigt användes som rouge. Anchusa- arterna kallades tidigare ofta Buglosson, vilket betyder oxtunga. Med sin kraftiga, något sträva behåring är oxtungan en typiskt strävbladig växt. Den förekommer på vägrenar och torra ställen i främst den södra delen av landet.

Plinius säger, att vin med rot av oxtunga verkar uppiggande, och den har i folkmedicinen använts mot melankoli, men också mot hosta och lungsjukdomar och mot pest. Tidigare tillskrevs oxtunga en hjärtstimulerande verkan, men detta har inte bekräftats av senare forskning. Medicinskt kan oxtunga jämföras med den besläktade vallörten, Symphytum off cinale.

Förekomst: Tämligen allmän från Skåne upp till Dalsland, Västmanland och Uppland. Sällsynt längre norrut upp till Torne lappmark. Ursprunglig i Sydeuropa och Västasien. Uppträder på kulturmark, torrbackar och sandfält.

Kännetecken: En 30-60 cm hög flerårig växt, som är sträv av vita har. Stjälk förgrenad Blad lansettformade, de undre avsmalnande mot stjälken. Blommor djupt blåvioletta (juni-augusti), trattlika, i tätblommiga knippen, med vit bikrona i kronrörets mynning. Blommorna är först röda. Delfrukterna består av fyra nötter, bruna, rynkiga på ytan. Rot lång och tjock.

Använda växtdelar: Blad, blommor som torkas försiktigt.

Innehållsämnen: Slem, kolin, allantoin, spår av alkaloider. Löslig kiselsyra.

Medicinsk verkan: Upphostningsbefordrande, svett- och urindrivande, laxerande, mjukpörande.

Användning: Har använts vid förkylning, hosta, blåskatarr. Unga blad kan användas som spenat.