Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mattlummer

Mattlummer
Mattlummer | Foto: Calle Eklund
Lycopodium clavatum

LUMMERVÄXTER

Lycopodiaceae

Lummerväxterna är kryptogamer, vilket betyder att de saknar blommor och fortplantar sig med hjälp av sporer; dessa alstras hos mattlummern i ax som sitter två och två på ett långt skaft. Den krypande stammen bildar långa revor som döljer sig bland mossa, ljung och blåbär. Den växer mycket långsamt men kan bli upp till en meter lång. Mattlummern förekommer allmänt framför allt i skogar och på magra hedar. Det latinska släktnamnet kommer av de grekiska orden Iycos, varg, och podion, fot, och anspelar på växtens unga skott, som erinrar om lurviga djurtassar.

Sporerna utgör ett fint, blekgult pulver som än i dag används i folkmedicinen på kontinenten som ingrediens i sår- och barnpuder. Under namnet nikt förekom detta sporpulver tidigare på våra apotek - man strödde det i pilleraskarna för att förhindra att pillren klibbade samman. Nikt har även använts i den officinella medicinen som medel mot hicka och hosta hos barn, men på grund av allergirisken har det bruket upphört.

Om man blåser in pulvret i en låga brinner det explosionsartat, beroende på den mycket höga oijehalten i sporerna. Denna egenskap användes förr när man ville åstadkomma blixteffekter på teatrarna, och även vid blixtfotografering.

OBS! Sporerna är mycket eldfängda och kan vara allergiframkallande!

Förekomst: Växer allmänt i södra och mellersta Sverige på hedar och i skogar Något sparsammare på Öland, Gotland samt i norra Norrland.

Kännetecken: Upp till 1 m lång, flerårig, ständigt grön ört. Stjälk krypande, förgrenad och rotslående. Blad omkring 7 mm smala, barrlika, mjukare och mer tilltryckta än hos andra lummerarter, grågröna och i toppen försedda med ett vitt hår, som kan vara lika långt som bladen. Sporaxen sitter två och två på långa skaft (juni-oktober). Rötter gaffelgrenade.

Använda växtdelar: Sporer (juli-september). Sporangier insamlas före spormognad, torkas på papper och siktas, varvid sporerna separeras.

Innehållsämnen: 50% fet olja. Varierande mängd alkaloider, kanelsyra, flavonoider.

Medicinsk verkan: Utvärtes antiinflammatorisk. Invärtes lätt urindrivande och smärtstillande vid blåskatarr.

Användning: Utvärtes som beståndsdel i hudpuder. Invärtes vid blåskatarr.