Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Blåbär

Blåbär
Blåbär | Foto: Pleple
Vaccinium myrtillus

LJUNGVÄXTER

Bricaceae

Blåbär kan plockas på tämligen fuktig och ganska näringsfattig mark i barr- och lövskog och på hedar, ofta i vidsträckta bestånd. Man kan även hitta goda blåbärsställen ett stycke upp på kalfjället. En blåbärsbuske kan bli ända upp till trettio år gammal. Bären, som under gynnsamma betingelser kan bli mycket talrika, innehåller bl. a. A- och C-vitaminer och är självklara inslag i varje svenskt hushåll.

Den viktigaste medicinska egenskapen hos blåbär - det är framför allt de torkade bären som används - är den stoppande verkan de har vid diarréer, vilken beror på deras höga halt av garvämnen. Garvämnena är bundna på ett sådant sätt att de frigörs först i tarmen och inte påverkar magsäcken. Färska bär kan däremot verka avförande. Bladen har i torkad och hackad form använts mot urinvägsinfektioner, den blodsockersänkande verkan som ofta tillskrivs dem är mycket omtvistad. Bärsaften kan användas till gurgling vid inflammationer i mun och svalg och har i folkmedicinen ibland använts utvärtes på sår och utslag.

Förekomst: Allmänt i hela landet, utom i delar av Skåne.

Kännetecken: Sommargrön, 30-50 cm hög buske (el. ris) med gröna, kantiga, förgrenade kvistar. Blad äggrunda, spetsiga, finsågade med korta skaft. Blommor ljusröda el. sällan grönaktiga (maj-juni), med otydligt 5-fliktigt foder, krukliknande 5-flikig hängande krona. Kraftig, rikt förgrenad jordstam. Bär runda, blåsvarta, daggiga med flera frön. Smak syrlig till söt.

Använda växtdelar: Mogna bär, blad.

Innehållsämnen: I baren organiska syror (äppel-, citron-, kinasyra); garvämnen av tannintyp; antocyaninpigment (cyanin, delphinidin, malvidin, petunidin). Vitamin A och C. I bladen organiska syror (bensoe-, äppel-, bärnstens-, kinasyra); triterpensyror (ursol- oleanolsyra); garvämnen av katekintyp; neomyrtillin.

Medicinsk verkan: Bladen svagt blodsockersänkande. Bären antidiarroisk, vitamin P-effekt.

Användning: Bladen vid mild diabetes. Baren invärtes vid diarré och utvärtes vid munhåle och svalginflammationer Preparat med blåbärsantocyaniner invärtes vid kapillarblödningar.