Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jordreva

Jordreva
Jordreva | Foto: LJ Muiden
Glechoma hederacea

KRANSBLOMMIGA VÄXTER

Lamiaceae

Jordreva växer på näringsrika ställen - ängar, skogsdungar och parker - gärna vid foten av träd, i häckar eller där det är litet fuktigt. De upprätta grenarna bär hjärt- eller njurformiga blad; på försommaren slår vackra violetta blommor ut i bladvecken.

Jordrevan har varit känd som läkeört alltsedan medeltiden. Hildegard av Bingen rekommenderade den mot sjukdomar i bronkerna och som sårmedel, användningsområden som är aktuella än i dag inom folkmedicinen. På 1500-talet användes jordrevan som botemedel mot både utvärtes och invärtes sår samt invärtes mot depression och vansinne, och den har till och med brukats som skydd mot trolldom. Man skulle då binda en krans av örten plockad på valborgsmässokvällen och bunden vid midnatt. Den som sedan bar denna krans på huvudet fick så skarp syn att hon genast kunde se vilka kvinnor som var häxor.

Tack vare växtens höga halt av garvämne har den stoppande verkan vid diarréer. Jordreva ingår också i s.k. schweizerte, ett slags stärkande tonikum som tas vid påfrestningar av alla slag.

Förekomst: Allmän från Skåne till Värmland, Västmanland och Uppland. Sällsynt längre norrut till Jämtland och Lule lappmark. Växer i lundar, på odlad mark, stränder och i vägkanter på mullrikt underlag.

Kännetecken: En 5-15 (-25) cm hög flerårig ört, som kryper längs marken med upp till medellånga, i tvärsnitt fyrkantiga revor. Blad skaftade, motsatta, njurlika till avrundat hjärtlika och grovtandade. Utlöparskotten övervintrar med gröna blad och från bladvecken skjuter tidigt på våren de blombärande skotten upp. Blommor blåvioletta (maj-juni) få i ensidiga knippen från bladvecken. Foder 5-flikigt. Krona två till fyra gånger så lång som fodret med djupt kluven överläpp och treflikig underläpp. Ståndare 4. Lukt svagt aromatisk. Smak skarp.

Använda växtdelar: Blommande grenspetsar.

Innehållsämnen: Eterisk olja. Bitterämnet marrubin. Kolin. Garvämne.

Medicinsk verkan: Upphostningsbefordrande antidiarroisk. Sårläkande.

Användning: Invärtes vid bronkialkatarr, diarré. Utvärtes till sårbehandling.