Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Getapel

Getapel
Getapel | Foto: Sten Porse
Rhamnus cathartica

Vägtom

BRAKVEDSVÄXTER

Rhamnaceae

Getapeln är vanligen en tät buske med tornspetsade kvistar, men ibland kan den utvecklas till ett mindre träd med knotig stam. Den trivs bäst i ljusa lägen på kalkrik jord. De oansenliga blommorna doftar angenämt; resten av busken har en obehaglig odör. Frukten är en till en början röd stenfrukt som blir svart när den mognar.

Det latinska artepitetet kommer av det grekiska ordet kathairein, rena; det syftar på barkens och frukternas avförande verkan, som var känd redan på medeltiden. Av frukterna kan framställas en starkt laxerande sirap som tidigare användes inte bara vid förstoppning utan även vid gikt, vattusot och hudutslag. Verkan av denna sirap är emellertid så våldsam att den numera har kommit ur bruk. I stället för getapel använder man en besläktad art, brakved, Frangula alnus, som laxermedel. Ur bären av getapel kan man med tillsats av alun och kalk eller pottaska utvinna ett utmärkt färgämne. Den vackert tecknade veden används till intarsia- och svarveriarbeten.

OBS! Överskrid ej föreskriven dos!

Förekomst: Tämligen allmän i småskog och lundar från Skåne till Dalsland, Västmanland och södra Gästrikland samt på en plats i Hälsingland.

Kännetecken: Buske eller mindre träd, vanligtvis 2-3 m. Grenar motsatta- kortskott avslutas med spetsiga tornar. Bark svartbrun, slät, glänsande, med tiden avflagande så att de orangegula inre skikten blir synliga. Blad motsatta, brett ovala, fintandade. Blommor gröngula (maj-juni) i knippen i bladvecken. Vissa buskar bär enbart hanblommor, andra honblommor (tvåbyggare). Hylle med 4 långa foderblad och 4 kortare kronblad; 4 ståndare, pistill med 4 trådlika märken. Stenfrukt som mogen svart; smak sötaktig-bitter

Använda växtdelar: Bar, färska och torkade.

Innehållsämnen: Antrakinon-derivaten emodol, frangulosid. Flavonoiderna catharticosid, quercetol, kempferol, rhamnocitrin.

Medicinsk verkan: Laxerande med verkan på tjocktarmen.

Användning: Vid kronisk förstoppning som te vid sänggående. Verkan efter ca 8 timmar. Stor dos kan framkalla kräkning och tarmblödning.