Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Brakved

Brakved
Brakved | Foto: Frank Vincentz
Frangula alnus

Braktorn, toste, tröske

BRAKVEDSVÄXTER

Rhamnaceae

Brakveden omnämns i den medicinska litteraturen först i början av 1300-talet, i en bok av den italienske läkaren Pietro de' Crescenti. Det latinska namnet kommer av frangere, bryta, och syftar liksom det svenska namnet brakved på de bräckliga grenarna. Den är lätt att skilja från den besläktade arten getapel, Rhamnus cathartica, genom att den saknar den senares tornspetsade grenar och genom att bladen är helbräddade och strödda i stället för finsågade och motsatta.

Alltsedan medeltiden har frangulabark, dvs. den torkade barken av brakved, använts framför allt som avföringsmedel. Den färska frangulabarken innehåller ämnen som kan framkalla kväljningar och magsmärtor, men dessa ämnen förstörs under den minst ett år långa lagring som bör ske. Frangulabark är en vanlig ingrediens i receptfria laxermedel. Man måste emellertid undvika långtidsbruk, då tarmen annars vänjer sig vid den kraftiga stimulansen och blir beroende av den. De ärtstora stenfrukterna är giftiga och därför bör man varna barn för att äta dem. Brakveden är också populär som växtfärg.

OBS! Bären är giftiga!

Förekomst: Allmän på fuktig, näringsfattig mark i skogar och lundar över så gott som hela landet. Sparsammare längst i norr och saknas i Torne lappmark.

Kännetecken: Sommargrön, 2-3 m hög buske med tunna uppstickande grenar Saknar tornar. Barken är som ung brunröd, men blir senare svartgrå med vita strimmor. Blad strödda, brett elliptiska eller äggrunda, ibland något buktande, undertill glänsande med 8-12 parallella, så gott som raka sidonerver. Blommar i maj-september med små, grönaktiga blommor som har 5 foderblad, 5 spetsiga kronblad, 5 ståndare och enrummigt fruktämne. Blommorna sitter i smärre samlingar i övre grenvecken Stenfrukt grön senare röd och som mogen svart. Nästan luktlös, smak bitter, adstringerande.

Använda växtdelar: Bark.

Innehållsämnen: Glukofrangulin, frangulin och närstående substanser. Garvämnen.

Medicinsk verkan: Milt eller kraftigt laxerande beroende på dosen.

Användning: Invärtes vid förstoppning.