Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Fingertång

Fingertång
Fingertång | Foto: Baralloco
Laminaria spp

a) Skräppetare, Laminaria saccharina

b) Fingertare, Laminaria digitata

c) Stortare, Laminaria hyperborea

BRUNALGER

Phaephytina

Laminariasläktets arter är brunalger. En av de vanligaste, fingertång, växer längs de kallare havens klippkuster och blir synliga först vid lågvatten. Karakteristiskt för alla Laminaria- arter är att bålen är formad som en stor band- eller bladformig, flikad skiva som sitter fäst vid underlaget med ett slags stjälk försedd med klolika fästorgan Fingertången är flerårig och förnyar sina skivor varje år. Den är som andra algarter mycket rik på mineralsalter, spårämnen och vitaminer, varför den används som kreatursfoder och gödselmedel. Dessutom ger den viktiga råvaror till läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Genom att svarva och polera den stjälklika delen av finger- och remtång får man s.k. laminariastift. När dessa kommer i beröring med fuktighet sväller de långsamt till flera gånger sin ursprungliga tjocklek, och den egenskapen har utnyttjats inom medicinen och framför allt veterinärmedicinen t.ex. för att utvidga sårkanaler.

Förekomst: Från Norra ishavet till franska Atlantkusten. Vid Västkusten finns 3 arter. Till Laminariales hör världens största alger.

Kännetecken: 1-4 m lång. Bal uppdelad i rot-, stam- och bladlika delar. de senare är karakteristiskt utformade alltefter arten. De har en komplicerad inre vävnadsuppdelning med bl.a. slemkanaler som avsöndrar väldiga slemmängder. Förökning med sporer. Smak salt. Kännetecken på våra 3 västkustarter: a) Stam kort; blad glänsande brunt till mörkt olivgrönt, långt bandformigt, i kanten ofta kraftigt veckat. b) Stam lång, upptill tillplattad, böjd; blad olivfärgat med bruna fläckar, till en början odelat, senare uppflikat i lineära band. c) Stam utdragen, grov; blad mörkbrunt, avrundat, upptill uppdelat i en mängd smala flikar.

Använda växtdelar: Hela thallus, tvättad och snabbt torkad i solen.

Innehållsämnen: Alginsyra, fri och som salt, spårelement, vitamin A, B, C, D, E.

Medicinsk verkan och användning: Som kosttillskott för tillförsel av spårämnen. Som avmagringsmedel. Tidigare användes laminariastift för att vidga livmoderhalsen och för sårdränage.