Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Backtimjan

Backtimjan
Backtimjan | Foto: Summi
Thymus serpyllum

KRANSBLOMMIGA VÄXTER

Lamiaceae

Backtimjan är en liten, aromatiskt doftande halvbuske som i de gamla örtaböckerna - i likhet med gulmåran - ofta går under namnet Jungfru Marie sänghalm. Det förekommer ett flertal underarter av backtimjan som skiljer sig åt såväl i fråga om stjälkens behåring, bladformen och blomningstiden som i fråga om anspråken på växtplatsen.

Backtimjan användes i det forntida Egypten vid balsamering, och sedan gammalt har den brukats i form av te, extrakt och kryddpåsar mot mag- och tarmbesvär, vid hosta och astma liksom till ingnidning vid reumatism, kontusioner och vrickningar.

Sammansättningen av den eteriska olja som finns i timjanväxterna varierar från art till art. Hos trädgårdstimjan, T. vulgaris, finner man en hög tymol- och karvakrolhalt, hos andra arter är halterna av dessa ämnen lägre, samtidigt som cymolhalten är högre. Tymol och karvakrol har bakteriedödande effekt. Timjansirap är en hostmedicin som fortfarande kan köpas på svenska apotek. I folkmedicinen har backtimjan spelat en stor roll - och dessutom har den ansetts utgöra ett gott skydd mot både djävulen och häxor.

Förekomst: Tämligen allmän från Skåne till södra Värmland, Dalarna och Uppland samt längs Norrlandskusten Växer på torra backar. på hällar och sand, mest i soliga lägen

Kännetecken: 5-30 cm hög. Utbredd, mattbildande, ständigt grön halvbuske med rund eller fyrkantig hårig stjälk. Mycket variabel. Blad motsatta och små, äggrunda eller tungformade med tydliga körtlar längs kanterna Blommor (juli-augusti) tätt samlade i runda huvuden i spetsen av de upprätta skotten; färgar stora markpartier i rött-purpur. Foder rörformigt klocklikt med 3 korta och 2 längre tänder, krona rörformig och tvåläppig, ståndare 4. Jordstam tunn, förvedad. Doft och smak aromatisk.

Använda växtdelar: Blommande grenar

Innehållsämnen: Eterolja (upp till 1 %) med huvudbeståndsdelen cymol, dessutom karvakrol och litet tymol. Eteroljan i växtens många underarter och varieteter innehåller terpenalkoholer och deras acetater samt cineol.

Medicinsk verkan: Kramplösande, slemlösande, antiseptisk.

Användning: Ingår i flera hostmediciner.