Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vipera Berus

Vipera Berus
Vipera Berus | Foto: Metal Mike
Huggorm

Förekomst: Huggormen lever i Europa. Giftet har i första hand en proteolytisk effekt och ger häftiga lokala vävnadsreaktioner med enorm svullnad, som utbreder sig snabbt. Blåröda strimmor följer huvudvenerna. Svullnaden går hand i hand med en smärta "som om det skulle brista". De allmänna symtomen är blodtrycksfall, svag puls, illamående och kollaps. Vipera är ännu inte homeopatiskt prövat och medlet väljes på grund av kliniska indikationer. "Outhärdliga smärtor i de nedåthängande extremiteterna, som om de skulle brista " (LEESER, DI 2) är ett ledande symtom vid akut och kronisk tromboflebit, åderbråck, bensår och lymfangit. Patienten är ängslig, törstig, blek och mycket kall. Svettningar lär lindra besvären.

Potens: D6 - D200

Jämförelse: Crotalus, Carbo vegetabilis, Mandragora, Pulsatilla, Sulfur.