Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Pulsatilla

Pulsatilla
Pulsatilla | Foto: H. Zell
Fältsippa, Backsippa

Förekomst: Pulsatilla pratensis (fam. Ranunculaceae) växer i Europa på kalkrik eller sandig mark. För tinkturen används den färska blommande örten med rotstocken. Det i huvudsak verksamma ämnet är protoanemonin, ett ämne som snabbt dimeriserar till anemonin. Pulsatilla trivs i vårens kyliga luft men har ett skydd av fina hår mot frosten. Blomman ger efter för minsta drag och är därför i ständig rörelse (pulserar). Pulsatilla växer alltid i grupper och uppträder i enorm varietet - det finns fler än 100 underarter av släktet Pulsatilla. Samma "ostadighet" visar sig i färgen, alla färger är representaderade från nästan vit via gul, röd och violett till nästan svart. Enbart Pusatilla pratensis uppträder i 45 varianter.

Toxikologi: Stora doser av växten framkallar yrsel, kramp, njurretning och minskad urinutsöndring. Anemonin har en stark baktericid verkan, samt påverkar de kvinnliga könsorganen. Som homeopatikum är drogen värdefull polykrest.

Etiologi: Följd av pubertet, klimakterium, utebliven eller undertryckt menstruation, undertryckta avsöndringar, förkylning. Följd av ångest, förväntnings-spänning, besvikelse, upprördhet, skräck, bekymmer, svartsjuka, excessiv glädje, kränkning, sexuella utsvävningar.

Modaliteter: Smärtor och hosta sämre på kvällen, nervositet sämre på morgonen och efter vila.

Sämre: sängvärme och rumsvärme, kalla fötter, att låta extremiteterna hänga nedåt, före och under menstruation.

Bättre: motion idet fria, sval omgivning, att ändra läge, fortsatt rörelse, tröstande tilltal.

Konstitution: HAHNEMANN beskriver Pulsatilla-konstitutionen så här: "...vi har att göra med en blyg, gråtmild, till inre kränkning och till fötret benägen varelse, speciellt när hon är i friskt tillstånd var godmodig och mild men även lättsinnig och spjuveraktig. Därför passar medlet förträffligt för långsamma och flegmatiska temperament...när även rusenhet och brist på tröst är närvarande. Det passar förträffligt när den sjuka måste ligga länge på kvällen innan hon somnar och när hon mår sämst på kvällen. Hon blir också sämre av att äta griskött..."

Indikationer: Endokrina depressioner med växlande humör, huvudvärk, migrän, bindhinnekatarr och vagel (beprövad), otit, mässling (beprövad), näskatarr med "mogen" mild snuva (beprövad), bronkit med tjockt, segt, gult slem och besk smak (beprövad),magkatarr (beprövad), tarmkatarr, blåskatarr (beprövad), amenorre, sterilitet och klimakteriebesvär (beprövad) beprövat graviditetsmedel (kan rätta till fostrets läge), åderbråck, veninflammation (beprövad), urtikaria.

Potens: D6-D30

Jämförelse: Hedera, Antimonicum crudum, Aristolchia, Hamamelis, Sepia, Mandrogora, Cimicifuga, Sulfur