Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Silicea

Silicea
Silicea | Foto: H. Zell
Kiseldioxid

Näst syret är kisel det mest utbredda elementet i litosfären, det utgör ca 25% av jordskorpan. Kiseldioxid förekommer rent som bergkristall (kvarts) och är kemiskt sett kiselsyrans anhydrit. Kiselsyran är av kolloidal natur, en kiseldioxid- molekyl kan binda 330 vattenmolekyler och övergår därmed i gelform. Kiseldioxid reagerar mycket trögt och angrips bara av fluor. Växterna behöver kiselsyran som stödsubstans, för sidenmasken är den en essentiell näringsfaktor. Hos djuren ingår kiselsyran i stödsubstansen, hos fåglarna är det fjädrarna som innehåller mycket kisel. Hos människan anrikas kisel i bindväven, huden, naglarna och håret. Totalhalten i den mänskliga kroppen är dock inte mer än 0,00 1%. Även i den mänskliga kroppen är kiselsyran strukturgivande och utgår en motpol till kalciums stödfunktion. Kiseldioxidens struktur är svår att angripa kemiskt och fysikaliskt. Föreningen ingår inga äkta lösningar utan är bara kolloidalt dispergerad och kolloidema är inte nedbrytbara. Därför utgör kiselsyran i viss mån en motpol till de organiska funktionerna och anrikas i kroppsdelar med ringa eller ingen ämnesomsättning. Som homeopatikum har Silicea en långsam och varaktig effekt och används i huvudsak vid kroniska, recidiverande och alternerande sjukdomsförlopp. "Värden av den homeopatiska metoden, att uforska ämnenas läkekrafter och göra dem tillgängliga genom speciell beredning, kan knappast belysas bättre än genom detta vanligt förekommande ämne vars stora läkekraft så ofta har bekräftats... " (LEESER).

Etiologi: Följd av kroniska infektioner med varigt förlopp, immunsvaghet, undertryckning av fysiologiska och patologiska utsöndringar. Följd av farhågor, skräck, dåligt självförtroende, sexuella excesser, andlig, själslig, kroppslig ansträngning.

Modaliteter: Sämre: kyla, vind, drag (går och lägger sig med halsduk på), beröring, plötsliga ljud, att bli emotsagd, på natten, genom svettning (illaluktande utsöndringar).

Konstitution: Blek, frusen, brist på livsvärme och vitalitet, blyg, osäker, smärtkänslig, lättskrämd, retlig, envis, glömsk, tankspridd.

Indikationer: Andlig utmattning, neuralgi, migrän (beprövad), ögoninflarnmation (beprövad), kronisk snuva, kronisk bronkit (beprövad), parodontos (beprövad), njurstenskolik (förebyggande, beprövad), lymfkörtelsvullnader (beprövad), eksem, furunkel, fistlar, ärrkeloid (beprövad).

Potens: D6 - D200.

Jämförelse: Hepar sulfuris, Calcium carbonicum, Lycopodium, Magnesium, Staphisagria, Sulfur.