Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Hepar Sulfuris

Hepar Sulfuris
Hepar Sulfuris | Foto: H. Zell
Hepar sulfuris framställs genom upphettning av kalk från ostronskal tillsammans med svavelblomma. Man får en kristallin blandning av kalciumpolysulfider (CaS2, CaS4,CaSs o.s.v) och kalciumsulfat. Inom homeopatin intar Hepar en framstående position. I huvudsak verkar det som svavel men modifierat genom medverkan av kalcium. Fastän Hepar är vattenolösligt verkar det förvånansvärt snabbt.

Etiologi: Följd av överkänslighet mot kroppslig och själslig beröring. Följd av hud- och slemhinnesjukdornar, immunsvaghet. Följd av tungmetallförgiftningar, jodmissbruk, förkylning.

Modaliteter: Sämre: på natten och morgonen, drag, kyla, beröring, tryck, torrt väder.

Bättre: att svepa om, varma omslag, varmt regn, varma rum.

Konstitution:

Blek, kall, svettig, missbelåten, uppbrusande, hämndlysten, lättförkyld, svag. Avsöndringar luktar surt eller "som gammal osv, begär efter alkohol och starka kryddor. Hepar har en stark affinitet till elden, patienten har utpräglade pyromaniska anlag. Huvudvärk (som om en spik satt i skallen), smärta över näsroten, otitis media.

Indikationer: Akut och kronisk snuva med illaluktande gula avsöndringar. Sinusitis frontalis (beprövad), variga tonsiller, bronkialkatarr, blåskatarr med grumlig urin Stafylokockinfektion (beprövad), furunkel, eksem, håravfall. Som "varmedel" följer Hepar efter Belladonna och Mercurius, låga potenser påskyndar mognaden, höga potenser "sönderdelar" inflammationen.

Potens: D6 och högre, högpotenser upprepas efter 3-4 dagar.

Jämförelse: Kalium bichromicurn, Belladonna, Mercurius, Spongia, Silicea. Hepar rensar det lymfatiska systemet efer akuta infektionssjukdomar i likhet med Sulfur, Sulfur jodatum och Acidum fluoricum.