Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Petroleum

Petroleum
Petroleum | Foto: Markus Schweiss
Den för homeopatiska ändamål använda petroleumfraktionen består av en blandning av olika kolväten med varierande kokpunkt. Effekten går att jämföra med andra kolföreningar såsom GRAPHITES, CARBO och KREOSOTUM.

Toxikologi: Vid akut förgiftning uppstår yrsel med eufoni, slemhinneretning, kräkning och leverskada. Kronisk förgiftning ger svaghet, sömnrubbningar, darrning, illaluktande svettningar, impotens och eksem. Potenserat Petroleum har redan prövats av HAHNEMANN och hans lärjungar och han betraktade medlet som ett viktigt antipsorikum och använde det vid bla kroniska hudsjukdomar som stod i växelverkan med inre sjukdomstillstånd.

Etiologi: Följd av ärftlig belastning, psora, depressiv och hypokondrisk läggning. Följd av förtret, skräck, sexuella excesser.

Modallteter: Illamående, värre av att åka bil, båt eller flygplan.

Sämre: på morgonen, under dagen, i kyla, på vintern, under menstruationen.

Bättre: att äta, värme, sommar.

Konstitution: Blek, frusen, torr, svag, retlig, lättsårad, uppbrusande, hypokondrisk, långsint, lustlös, illaluktande.

Indikationer: Neuralgi, håravfall, yrsel, kronisk katarr i svalg och näsa, kronisk gastrit, hyperemesis gravidarum, sjösjuka, kroniska hudutslag, eksem, ragader, köldurtikaria.

Potens: D6 - D200.

Jämförelse: Causticum, Graphites, Dulcamara, Psoninum, Sulfur.