Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Causticum

Causticum
Causticum | Foto: Walkerma
Ursubstansen är destillatet från en blandning av kaliumsulfat och bränd kalk. Det färska preparatet har pH 8-8,5 och reagerar med Nesslers reagens som ammoniak i sk decimalpotensen. I vilken form ammoniak finns i destillatet vet man inte ännu, men medlet måste tillordnas ammoniumföreningarna. De homeopatiska huvudområdena är rörelseapparaten, andningsvägarna och huden. Medlet lämpar sig bäst vid kroniska besvär.

Etologi: Följd av långvariga bekymmer, sorg, ångest. Följd av kroniska hud- och slemhinnesjukdornar. Följd av kyla, vind, storm, drag.

Modaliteter: Sämre: kyla, torrt varmt väder, blå himmel, 3.00-4.00 på morgonen, före menstruationen.

Bättre: fuktigt väder, att dricka kallt vatten (hosta), sängvärme, att sträcka på sig.

Konstitution: Blek, gulaktig, kall, torr, svag, ängslig, mörkrädd, medlidande, melankolisk, sentimental.

Indikationer: Värk och brinnande smärtor i lederna, förkortningskänsla med stelhet (Dupuytren, artrotiska förändringar, ischialgi mm). Förlamningsliknande svaghet (ögonlock, n. facialis, rektums och framförallt blåsans slutmuskel). Ovillkorlig urinavgång vid hosta och nysningar (beprövad). Tarmtömning kan bara ske stående. Heshet, afoni, torr hård hosta, sämre på morgonen, kroniska eksem med ragader, vårtor.

Potens: D6 - D200.

Jämförelse: Ammoniumföreningar, Gelsemium, Calcium carbonicum, Kalium carbonicum, Sulfur.