Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Aranea Diadema

Aranea Diadema
Aranea Diadema | Foto: H. Zell
Korsspindel

Förekomst: Aranea är hemma i Europa och är årsvis mycket vanlig här i Norden. För tinkturen används hela djuret.

Toxikologi: Giftet som finns i djurets främre benpar, är ett nervgift som förlamar och dödar bytet. Vidare finns det i de kvinnliga djuren ett vävnadsupplösande gift. Vi får alltså räkna med en ojämnhet i utgångssubstansen, beroende på om man använder kvinnliga eller manliga djur. Prövningen av Aranea diadema är mycket torftig och läkemedelsbilden bygger i huvudsak på klinisk erfarenhet.

Etiologi: Följd av kroppslig och andlig ansträngning. Följd av inre oro, koncentrationssvaghet.

Modaliteter: Sämre: huvudvärk och yrsel av mental ansträngning, kyla, på morgonen, alkohol, periodiskt.

Bättre: tobak, rörelse i frisk luft.

Konstitution: Blek, utmattad, kall, darrig.

Indikationer: Isande kyla, brachialgia paraestetica nocturna, migrän, sklerotiska blodtrycksrubbningar, Parkinson, neuralgier, Menière.

Potens: D6 - D30.

Jämförelse: Aranca ixobala, Agaricus, Gnaphalium, Argentum nitricum, Lachesis.