Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lachesis

Lachesis
Lachesis | Foto: Christopher Murray
Buskmästarens gift

Förekomst: Ormen förekommer i Centralamerika och hör till familjen Crotalidae. Ormens gift innehåller en rad starka enzym. Den porteolytiska, koagulerande och cellupplösande effekten överväger den neurotoxiska. Bettet leder nästan alltid till döden.

Toxikologi: Giftet utbreder sig ytterst snabbt i organismen med kallsvettning, svag puls, andnöd, kräkning och diarré som följd. Döden inträder efter upprepade kollapser på grund av andningsförlamning. Detta snabba förlopp är tämligen symtomfattigt och därför var det först genom HERING's läkemedelsprövning som vi fick en karakteristisk läkemedelsbild.

Etiologi: Följd av sepsis, bristande läkningsförmåga, elakartad infektion, koronartrombos, solsting, feber, virussjukdom. Följd av vrede, förargelse, besvikelse, skräck, bekymmer, svartsjuka, kärleksbesvikelse, kränkning, andlig överansträngning, alkoholrnissbruk.

Modaliteter: Sämre: på vänstra sidan (symtomen börjar på vänstra sidan och flyttar sig till högra), uteblivna utsöndringar (menstruation, svettning), värme, sol, varma rum, varma bad, beröring, kan inte ha trångt kring halsen, genom sömn, på morgonen, vin, öl, tobak, vila.

Bättre: rörelse i frisk luft.

Konstitution: Röd, varm, fuktig, euforisk, pratsjuk, ängslig, misstänksam, obefogat svartsjuk, bråklysten, glömsk.

Indikationer: Inresekretoriska störningar (sköldkörtel, klimakterium). Blodvallningar med ångest och svettningar, växelvis med köldkänsla (ledande), hypotoni med svaghet, epilepsi, delirium tremens, solsting, influensa (beprövad), angina pectoris, Basedow, hypertoni, emboli, infarkt, stomatit, parotit (beprövad), gallblåseinflammation (beprövad), hepatit med gulsot, akut ledgångsreumatism med endokartid (beprövad), furunkel, karbunkel (blåröd färg!).

Potens: D12 - D200.

Jämförelse: Hyoscyamus, Nux vornica, Magnesium carbonicum, Spigelia, Jodum, Sepia, Kreosot, Sanguinaria, Sulfur, Naja.