Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Apis Mellifica

Apis Mellifica
Apis Mellifica | Foto: Jon Sullivan
Honungsbiet

Honungsbiet är ett inom homeopatin ofta använt läkemedel. Det kan tyckas förvånansvärt att biet, som nästan enbart lever av socker, kan frambringa ett så starkt gift. Giftets biologiska betydelse ligger inte bara i självförsvaret utan huvudsakligen i skyddet av den sociala gemenskapen. Kunskaperna om bigiftets sammansättning är inte fullständiga. Det finns vävnadsgift och nervgift i sammansättningen. Giftet innehåller dock inte myrsyra, som man tidigare trodde.

Toxikologi: Vävnadsgifterna framkallar höggradig hyperemi och ödematös svullnad med en enorm kapillärutvidgning; även blodkoaguleningen upphävs lokalt. Histaminet i bigiftet sänker blodtrycket och andelen nervgift ger kramp och förlamningssymtom.

Etiologi: Följd av hjärnhinneretning, solsting, insektstick. Följd av undertryckta hudutslag, födoämnesallergi. Följd av utebliven menstruation, undertryckt sexualdrift (eldig änka).

Modaliteter: Sämre: alla former av värme, tryck, beröring, efter sömn mellan 15.00 - 16.00.

Bättre: kyla, i frisk luft, kalla omslag.

Konstitution: Blek, orolig, svullen, beskäftig, svartsjuk, ängslig.

Indikationer: Alla former av ödematösa inflammationer i kroppens stora och små hålrum. Scharlakansrött eksem, urtikaria, urinvägsinfektion med stickande smärta, nefrit med ansiktsödem, diarré. Feber utan törst.

Potens: D6 - D30.

Jämförelse: Belladonna, Lachesis, Rhus toxicodendron