Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Willow

Willow
Willow | Foto: Shizhao
Willow

WILLOW (Salix vitellina) Vide eller pil. Förbittring, bitterhet.

Dr Bach: ”För de individer som råkat ut för olyckliga omständigheter eller motgångar och finner dessa svåra att acceptera. De vill gärna klaga eller tenderar att bli förbittrade eftersom de bedömer livet utifrån den framgång det ger. De känner att de inte gjort sig förtjänta av en så stor prövning, och detta gör att de blir bittra. Ofta får de ett minskat intresse för sådana aktiviteter de tidigare haft glädje av”.

Exempel på symtom: Förebrår, känner bitterhet och självömkan. ”Varför skulle det hända mig”-attityd. Beklagar sig över andras framgång och lycka samtidigt som man framhäver den egna misären. Förbannar sitt öde och inser inte den egna medverkan i skapandet av det. Tendens att se det negativa i saker och ting och finner nästan tillfredsställelse i att sprida hopplöshet och känslor av negativitet. Tar emot saker utan att ge tillbaka eller utan att känna tacksamhet. Man anser sig vara berättigad till hjälp från andra. Vid sjukdom är personen en besvärlig patient som aldrig blir riktigt nöjd.

Positiv förändring: Inser det egna ansvaret i utformandet av sitt "öde". Slutar att förebrå andra. ökad förmåga att glädjas över andras framgångar, även om man själv befinner sig i en svår situation. Utvecklar en inre förlåtande attityd mot andra. Inre läkeprocess till följd av ändrad livsattityd.