Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Wild oat

Wild oat
Wild oat | Foto: Joaquim Alves Gaspar
Wild oat

WILD OAT (Bromus ramosus) Vildhavre. Svårighet att finna sin livsuppgift.

Dr Bach: ”Ett effektivt medel för dem som hyser ambitionen att göra något speciellt och meningsfyllt här i livet. De vill leva livet fullt ut och vinna stor erfarenhet och utnyttja sina resurser till fullo. Deras svårighet består i att avgöra vilket yrke de skall välja. Trots att deras ambitioner kan tyckas vara så starka upplever de ingen speciell livsuppgift som tilltalar dem mer än någon annan. Detta kan förosaka missnöje och förspillande av tid”.

Exempel på symtom: Ofta mångbegåvade personer som inte kan bestämma vad de vill satsa på. Skapar därför stor frustration. Försöker många olika ting men känner sig dock otillfredsställda.

Positiv förändring: Får klarhet vad beträffar de egna ambitionerna, talangerna och möjligheterna. Finner sin plats och sin inriktning här i livet. Medlet är till stor hjälp vid yrkesval.