Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vine

Vine
Vine | Foto: Yves Remedios
Vine

VINE (Vitis vinifera) Vinstock. Dominerande, rigid.

Dr Bach: ”För individer som är väldigt begåvade och har ett stort mått av självsäkerhet och tillit till den egna förmågan. Eftersom de har en sådan tillit till sin egen förmåga, tror de att det skulle vara till gagn för andra om man kunde övertala dem att agera på det sätt de är förvissade om är det mest lämpliga. Vid sjukdom vill de gärna dirigera de personer som vårdar dem. Dessa människor kan vara till stor nytta i nödsituationer”.

Exempel på symtom: En tendens att utnyttja sin stora begåvning till att vinna makt över andra. Begär och förväntar sig absolut lydnad från andra. Tyrann i hemmet, den stränge föräldern. Aggressiv stolthet. Girig efter auktoritet och makt. Hänsynslös i sina metoder att få det man vill. Njuter av sin makt, kan vara hård och grym utan medlidande.

Positiv förändring: Utvecklar ödmjukhet och medkänsla. Använder sin auktoritet på ett för andra välgörande sätt. Kan se och förstå sina medmänniskor och inte endast betrakta dem som brickor i sitt eget maktspel. Kan bli en naturlig ledare och lärare som hjälper andra att finna sina egna vägar och sätt.