Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Scleranthus

Scleranthus
Scleranthus | Foto: Kristian Peters
Scleranthus

SCLERANTHUS (Scleranthus annuus) Grönknavel. Osäkerhet, obeslutsamhet.

Dr Bach: ”Scleranthus är ett medel för dem som lider av sin stora oförmåga att kunna välja mellan två alternativ. Först ter sig det ena alternativet rätt, sedan det andra. De är vanligtvis tystlåtna individer som sällan diskuterar sina bekymmer med andra utan bär dem i tysthet”.

Exempel på symtom: Skiftande humör, upplever ytterligheterna av glädje och sorg, energi och apati, optimism och pessimism, skratt och gråt. Saknar jämnvikt och uthållighet, kan därför te sig opålitlig. Fysiska symtom skiftar ofta mellan motsatser, t ex feber och kyla, diarré och förstoppning etc. Slösar med tiden och försitter möjligheter på grund av sin obeslutsamhet.

Positiv förändring: Förmåga till koncentration och beslutsamhet. Kan fatta snabba beslut och agera effektivt. Blir på grund av större jämnvikt mer pålitliga.