Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Hornbeam

Hornbeam
Hornbeam | Foto: MPF
Hornbeam

HORNBEAM (Carpinus betulus) Avenbok. ”Måndagmorgonkänsla”.

Dr Bach: ”Hornbeam är ett medel för dem som känner att de inte har tillräcklig mental eller fysisk styrka för att kunna bära livets alla bördor. Vardagslivets olika rutiner ter sig mer än vad de har ork att klara av. Vanligtvis klarar de dock sina uppgifter. Hornbeam är ett medel för individer som känner att sinne och kropp behöver stärkas innan de kan utföra sitt arbete obehindrat”.

Exempel på symtom: Utmattning av blotta tanken på ännu en dags mödor och arbete. Skjuter gärna upp saker och är senfärdig. Mental utmattning, orkeslöshet och energibrist. Stiger upp tröttare än vad man var när man gick till sängs.

Positiv förändring: Medlet ger styrka till dem som känner sig orkeslösa och inte kan hantera närliggande uppgifter. Blir mer alert. Klarare tankeförmåga. Tar initiativ i stället för att överväldigas av orkeslöshetskänslan. Viljekraften aktiveras på nytt. Får kraft att bryta betungande rutiner.