Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin P | Flavonoider

Vitamin P | Flavonoider
Vitamin P | Flavonoider | Foto: Neuroveho
Vitamin P

Vitamin P tillhör en grupp som kallas flavonoider. Dessa förekommer i naturen och är kemiskt närbesläktade med färgämnena som finns i växter. Ordet "flavon" kommer från det latinska "flavius" som betyder "gul". Man har funnit flavonoider i mer än 300 växter. En stor del av dessa är biologiskt aktiva och kallas därför "bioflavonoider". En del av dessa ämnen, speciellt citrin, rutin och hesperidin, påminner om C-vitamin i sin aktivitet.

Funktion: P:et står för "permeabilitet", vilket betyder genomtränglighet eftersom bioflavonoiderna reglerar kapillärernas permeabilitet och stärker kapillärväggarna. Bioflavonoiderna främjar absorptionen av C-vitamin, skyddar det från att bli förstört vid syresättning och förstärker dess effekt. Vitamin P motverkar blödningar och att blodkärlen brister, har en vattendrivande effekt och stimulerar njur-, hjärt- och leverfunktionerna. Tillsammans med C-vitamin förstärker det bindväven och ökar resistensen.

Följder av brist och terapeutisk användning: Används när blodkärl brustit, hjärnblödningar, blodsamlingar, näthinneblödningar och andra kapillärskador. Klimakteriella problem, tendenser till missfall och blödningar efter förlossning. Följdsjukdomar i samband med sockersjuka. Blåmärken, ödem, åderbråck och hemorrojder. Reumatisk feber, ledinflammation, infektioner och förgiftningar.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslaget, men behovet är sannolikt 50-100 mg dagligen.

Terapeutisk dosering: Upp till 1000 mg.

Symtom på överdosering: Okända.

Källor: Det samma som för C-vitamin. Bockvete innehåller mycket rutin.