Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin C | Askorbinsyra

Vitamin C | Askorbinsyra
Vitamin C | Askorbinsyra | Foto: Benjah-bmm27
Vitamin C | Askorbinsyra

Askorbinsyra kan syntetiseras ur glykos av de flesta växter och djur. Människor, vissa apor, marsvin och några få andra djurarter har emellertid en medfödd enzymdefekt, som förhindrar dem att producera vitaminet. De måste därför öra det genom kosten.

Funktion: Vid C-vitaminbrist kan bindvävsproteinet, kollagen, inte bildas normalt, vilket är orsaken till de symtom som karaktäriserar skörbjugg. Kollagen är ett limämne som binder samman kroppens celler. Dess funktion kan liknas vid cementens i ett tegelhus. Kollagen binder bl. a. samman cellerna med blodkärlen. Vid den C-vitaminbetingade kollagendefekten, skörbjugg, blir blodkärlen mer genomträngliga och brister lätt. Det uppstår blödningar och blodsutgjutningar, och sår läker långsamt. Blödningar kan förekomma i lederna, ögats hinnor, slemhinnorna i näsan, mag-tarm-kanalen och tandköttet. Bindväven i allmänhet lider av bristtillståndet och giktsymtom kan uppträda, men även degeneration av broskväven, smärtor i ryggens nedre del, diskbråck o dyl. Då en väsentlig del av immunförsvaret är knutet till bindväven, stimulerar askorbinsyran bildandet av antikroppar och ökar antalet och aktiviteten hos de vita blodkropparna. Omvänt kan också C-vitaminet minska antalet leucocyter, när så krävs, t ex vid leukemi. Det är dokumenterat genom otaliga försök att vitaminet är ett ypperligt effektivt anti-toxin som neutraliserar de flesta virus- och bakterietoxinerna. Samtidigt stimulerar det bildandet av ämnet interferon, som vid virusinfektioner skyddar cellerna mot angrepp.

C-vitaminet främjar upptagandet och utnyttjandet av en lång rad viktiga näringsämnen som kalcium, järn, folinsyra, zink, koppar och vissa aminosyror. Det reducerar blodets kolesterolhalt genom att ändra blodplasmans ytspänning, och på så sätt löses kolesterolet lättare upp. Det stimulerar framväxten av den fysiologiska bakteriefloran i tarmen.

Till slut kan nämnas att C-vitaminet utgör ett effektivt skydd mot miljögifter. Det gäller t.ex. många tungmetaller, besprutningsgifter, tillsatser i maten (t ex nitrit) och luftföroreningar.

Följder av brist och terapeutisk användning: Amerikanaren Dr. Fred R. Klenner är nog den läkare som har den största kliniska erfarenheten av C-vitaminterapi. Dr Klenner har med jätte-doser av askorbinsyra behandlat åtskilliga patienter, som var döende av allvarliga infektionssjukdomar som stelkramp, meningit, polio, lunginflammation m fl. Många av dessa patienter var medvetslösa och hade lämnats utan hopp av andra läkare. Klenner behandlade med injektioner av väldiga doser askorbinsyra, ända upp till 4000 mg, varannan timme. De flesta återfick medvetandet inom loppet av några timmar och var helt friska på mindre än en vecka.

Adelle Davis nämner att hon har sett upp emot 50 patienter, som lidit av mononukleos, bli fullständigt friska inom loppet av en vecka genom stora doser C-vitamin, understött av B6 och pantotensyra.

Vitaminets inverkan på immunprocesserna kan också användas i behandlingen av allergier. Allergipatienter har konsekvent låga koncentrationer av askorbinsyra i blodet, vilket hämmar förmågan att avgifta allergiframkallande ämnen (allergener). Det allergiska reaktionsmönstret verkar bl a vara knutet till en speciell typ av vita blodkroppar, kallade eosinofila leucocyter, vars antal är för högt hos allergiker. Det är experimentellt bevisat att brist på askorbinsyra leder till det tillstånd, som benämns eosinofili. C-vitamin är ett naturligt anti-histamin, och histamin är ju som bekant aktivt involverat i allergiska reaktioner. Jag har sett förbluffande framsteg hos allergipatienter, som blivit behandlade med stora doser askorbinsyra, B6, pantotensyra, A-vitamin, E-vitamin, kalcium och kisel.

Askorbinsyra är relativt ogiftigt även i mycket stora doser. Ända upp till 50.000 mg askorbat dagligen har använts i behandlingen av cancer och leukemi, ofta med enastående resultat, vilket inte är så överraskande då C-vitaminet reglerar respirationsprocesserna i cellernas mitokondrier.

C-vitaminbrist åtföljs ofta av utmattning, lättretlighet, ångest och sömnlöshet. Dessa tillstånd kan avhjälpas med vitaminet. Binjurebarkens hormonproduktion är beroende av askorbinsyra och kolesterol, vilket förbrukas i stora mängder vid stresspåverkan.

Rekommenderad daglig dos: 70 mg.

Terapeutisk dosering: 1000-10000 mg.

Mega-doseringar: Upp till 60000 mg i form av askorbat.

Symtom på överdosering: Okända.

Källor: Potatis, grönsaker, citrusfrukter, sura bär, paprika, nypon, svarta och röda vinbär och jordgubbar.