Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B9 | Folinsyra

Vitamin B9 | Folinsyra
Vitamin B9 | Folinsyra | Foto: Ephemeronium and Ben Mills
Vitamin B9 | Folinsyra

Funktion: B9 är ett co-enzym vid en lång rad kemiska processer i cellerna, däribland syntesen av DNA och RNA. Det är en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod ska bildas och för normal celldelning. Stimulerar produktionen av mjölk hos gravida kvinnor åhud och matsmältning.

Följder av brist och terapeutisk användning: Anemi och nedsatt produktion av vita blodkroppar och antikroppar. Bristande mjölkproduktion och missfall. Geriatriska problem. ödem, magsår, diarré, impotens.

Rekommenderad daglig dos: 0,4 mg.

Terapeutisk användning: 5-10 mg.

Symtom på överdosering: Okända. Terapeutiska doser bör endast intas om det är fastslaget, att perniciös anemi inte föreligger, eftersom folinsyra kan dölja symtomen på denna sjukdom.