Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B6 | Pyridoxin

Vitamin B6 | Pyridoxin
Vitamin B6 | Pyridoxin | Foto: Ephemeronium and Ben Mills
Vitamin B6 | Pyridoxin

Funktion: Co-enzym vid omvandlingen av aminosyror och syntesen av ribonukleinsyror (DNA och RNA), vilka är bärare av de ärftliga anlagen. Reglerar kaliumnatrium balansen och har därmed inflytande på vätskebalansen, cellernas näringsförsörjning och exkretionen. Medverkar vid bildandet av röda blodkroppar och antikroppar. är ett naturligt antihistamin och vattendrivande medel.

Följder av brist och terapeutisk användning: Ledsjukdomar, ödem, premenstruella kramper, anemi, allergier och besvär med blodsockerhalten. Kramper och neuralgier, neurologiska störningar hos alkoholister. Depressioner hos kvinnor som använder p-piller. Illamående på morgnarna hos gravida kvinnor. Åderbråck och hemorrojder. Bristande förmåga att komma ihåg drömmar. Geriatriska besvär.

Rekommenderad daglig dosering: 1,4-2,6 mg.

Terapeutisk dosering: 50-200 mg.

Mega-dosering: Upp till 2000 mg.

Symtom på överdosering: Okända, men alltför höga doser kan störa sömnen på grund av för kraftig drömaktivitet.