Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B5 | Pantotensyra

Vitamin B5 | Pantotensyra
Vitamin B5 | Pantotensyra | Foto: Mysid
Vitamin B5 | Pantotensyra

Funktion: B5 finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga co-enzymet A (CoA), som katalyserar förbränningen av alla energigivande näringsämnen. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA. Sänker blodets kolesterolhalt och förbättrar leverns avgiftande verkan, äribland leverns förmåga att bryta ner medicinrester.

Följder av brist och terapeutisk användning: Irritation, oro, kramp, bristande koordination av musklerna. Trötthet, utmattning och nedsatt tolerans mot socker. Nersatt funktion av binjurarna. Hypoglykemi och för lågt blodtryck. Ledsjukdomar, däribland ledvärk.

Rekommenderad daglig dos: 10 mg.

Terapeutisk dosering: 100-200 mg.

Mega-dosering: 1000 mg.

Symtom på överdosering: Vid mycket höga doseringar kan smärttoleransen reduceras.