Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B3 | Niacin

Vitamin B3 | Niacin
Vitamin B3 | Niacin | Foto: Ephemeronium and Ben Mills
Vitamin B3 | Niacin

Det finns två ämnen i denna grupp: nikotinsyra och nikotinamid. Nikotinsyran har en kraftigt kärlutvidgande effekt som yttrar sig i form av en obehaglig brännande känsla

Funktion: Liksom många andra B-vitaminer är niacin ett co-enzym med inflytande på omsättningen av fetter, kolhydrater och proteiner. Medverkar vid bildandet av könshormoner, cortison, thyroxin och insulin. Medverkar vid energiproduktionen och är nödvändig för normal nerv- och matsmältningsfunktion. Sänker för högt blodtryck och för hög kolesterolhalt i blodet.

Följder av brist och terapeutisk användning: Allvarlig brist orsakar sjukdomen pellagra (pell agra = torr hud), som i första hand drabbar huden, centrala nervsystemet och matsmältningen. Pellagra karaktäriseras av de fyra D:na: dermatit (inflammation i huden), diarré, dementia (slöhet) och död.

Mindre brister rubbar magens saltsyreproduktion och förorsakar matsmältningsproblem och tjocktarmsinflammation. Det kan uppträda yrsel, irritation, sömnlöshet, illamående, uppkastningar och huvudvärk. Goda resultat har uppnåtts vid niacinbehandling av migrän. Mycket stora doser har framgångsrikt använts i behandlingen av schizofreni och alkoholism. Används vid hypoglykemi, för hög kolesterolhalt i blodet och Menières sjukdom.

Rekommenderad daglig dos: 10-20 mg.

Terapeutisk dosering: 50-500 mg.

Mega-dosering: Upp till 5000 mg.

Symtom på överdosering: Mycket stora doser kan medföra skador på bukspottskörtel, lever och gallblåsa. Nikotinamid medför depression hos vissa personer.