Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B15 | Pangaminsyra

Vitamin B15 | Pangaminsyra
Vitamin B15 | Pangaminsyra | Foto: Edgar181
Vitamin B15 | Pangaminsyra

Funktion: B15 reducerar organismens syrebehov och bildandet av mjölksyra i arbetande muskler och har således betydelse för alla syreförbrukande funktioner. Det skyddar mot koloxid-förgiftning och ökar blodets kapacitet att transportera syre. Det stimulerar nerv- och körtelfunktionerna och är väsentligt ör fettomsättningen. Det reducerar behovet av alkohol.

Följder av brist och terapeutisk användning: Cirkulationssjukdomar som höjer blodets kolesterolhalt, åderförkalkning, hjärtförkalkning, störningar av hjärtrytmen och kallbrand. Används också vid leverbesvär, muskelsjukdomar, sexuella störningar, cancer, alkohol och drogmissbruk.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslaget, men behovet är sannolikt c:a 50 mg.

Terapeutisk dosering: 100-300 mg.

Symtom på överdosering: Okända.