Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B13 | Orotsyra

Vitamin B13 | Orotsyra
Vitamin B13 | Orotsyra | Foto: Benjah-bmm27
Vitamin B13 | Orotsyra

Orotsyra isolerades från vassla av Biscaro och Belloni 1905. Orotsyra syntetiseras i organismen. Det stämmer därmed inte helt med definitionen på ett vitamin, och det råder oenighet äkarna om dess egentliga natur.

Funktion: Orotsyra medverkar vid syntesen av nukleinsyra och är ett av naturens viktigaste tillväxtbefrämjande ämnen. Det är därför inte underligt att det förekommer så rikligt i mjölk. De växtstimulerande egenskaperna inskränker sig inte enbart till däggdjuren. Orotsyran stimulerar också tillväxten hos en lång rad växter och mikroorganismer, t.ex. många av de bakterier som finns i människans hud-, tarm- och slemhinneflora, vilket jag med stor framgång utnyttjat vid behandlingen av dysbioser (ofta felaktigt kallat "infektioner"). B13 är viktigt för hjärnans funktion.

Orotsyra är väsentligt för hjärtats ämnesomsättning. Ryska och tyska forskare har kunnat notera lysande resultat vid behandlingen av en lång rad hjärtsjukdomar. Det sänker blodets kolesterolhalt, vilket är av betydelse vid cirkulationsbesvär och leversjukdomar. Orotsyran ökar blodets gammaglobulinhalt och stärker således resistensen mot infektionssjukdomar. Vid djurförsök har man kunnat notera en utpräglat cancerhämmande effekt. Cancerpatienter har också upplevt en tydlig förbättring i det allmänna välbefinnandet vid intagandet av orotsyra. Vitaminet används i övrigt i behandlingen av geriatriska besvär, degenerationer och multipel skleros.

B13 är tillgängligt i form av orotater d v s mineralsalter framställda på orotsyrabas. Dessa salter har visat sig vara överlägsna andra mineralsalter beträffande lättupptagligheten och verkningsgraden. I handeln finns det en del koncentrater av vassla under namn som Molkosan, Molkur, Molkoncentrat etc. Dessa preparat är mycket värdefulla kosttillskott som förutom orotsyra innehåller en rad andra vitala näringsämnen. Jag har rekommenderat dessa preparat till patienter med dysbioser, utslag, fetsvamp, svampsjukdomar i munhålan, tarmsjukdomar o dyl. Vasslepreparaten förtunnas med kokt vatten och anbringas lokalt på kroppen. Resultaten är ofta förbluffande. T.ex. har jag sett en hårdnackad infektion i slidan, som suttit i i flera år, bli helt symtomfri på 24 timmar efter två påstrykningar med preparatet.

Följder av brist och terapeutisk användning: Lever-, hjärt- och cirkulationssjukdomar. Tarm-, slid- och huddysbioser. Tarmsjukdomar, skleros, cancer, geriatriska sjukdomar, besvär med bukspottskörteln.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslagen.

Terapeutisk dosering: Upp till 6000 mg.

Symtom på överdosering: Okända.