Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kalium

Kalium
Kalium | Foto: Bxxxd
Kalium

Finns i alla kroppsvätskor, företrädesvis

Funktion: Kalium aktiverar ett stort antal enzymer och är viktigt för nervernas förmåga att reagera på stimuli och leda impulser. Det reglerar hjärtrytmen och har inflytande på hormonbalansen. Det medverkar vid omsättningen av fetter, kolhydrater och proteiner. Det är nödvändigt för njurarnas funktion och för att upprätthålla syra-balansen. Tillsammans med natrium - som huvudsakligen finns i vävnadsvätskan utanför cellerna - upprätthåller det den livsviktiga vätske-elektrolytbalansen.

Följder av brist: Kaliumbrist kan medföra livshotande tillstånd som total aptitlöshet, muskelkramper och hjärtstopp. Vid lättare brist kan störningar av hjärtrytmen uppträda, även ödem, kronisk förstoppning, hypoglykemi, hormonella störningar, njurbesvär och för högt blodtryck. Andra bristföljder är sockersjuka, bukspottsinflammation, stress, allergi och cancer. Kaffe, alkohol och socker medför kaliumbrist. Detta gäller i ännu högre grad en lång rad medicinska preparat, speciellt vattendrivande, digitalis och cortisonpreparat.

Rekommenderad daglig dos: C:a 2000 mg.

Symtom på överdosering: Doser på 7000-8000 mg per dag är giftiga och kan medföra muskelkramper och hjärtstillestånd.

Källor: Grönsaker och frukt. Bananer och potatis är speciellt bra källor.