Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vintergröna

Vintergröna
Vintergröna | Foto: H. Zell
Vinca minor L.

Trädgårdsvintergröna, singröna

 

VINTERGRÖNEVÄXTER

Apocynaceae

I ljusa skogar i Syd- och Mellaneuropa bildar vintergröna ofta utbredda, mörkgröna täcken ur vilka tidigt på våren korta skott med enstaka, himmelsblå blommor höjer sig. Bladen är läderartade, blanka och ständigt gröna. Ofta förekommer växten i närheten av borgar, en kvarleva av tidigare trädgårdar; även i vårt land kan man ibland träffa på förvildade bestånd av växten.

I vissa trakter flätar man brud- eller begravningskransar av vintergröna. Det förekommer också att man hänger upp vintergröna på huset för att skydda det mot blixtnedslag. Under medeltiden ingick växten i många kärleksdrycker. Även den medicinska användningen av vintergröna är flera hundra år gammal. Så t.ex. anbefalldes växten 1539 av Agricola mot halsont, 1554 av Matthiolus mot näsblödningar; länge betraktade man den också som ett verksamt medel mot lungsjukdomar.

Av vintergröna framställs ett tonikum som kan användas vid aptitlöshet. Vid nyare undersökningar har man i växten påvisat en alkaloid, vincamin, som verkar kärlvidgande och blodtryckssänkande.

Förekomst: Inhemsk i Mellan- och Sydeuropa. där den växer i skogar och snår och i häckar. Föredrar halvskugga. I vårt land endast odlad och ibland förvildad.

Kännetecken: En 15-20 cm hög flerårig halvbuske. Stammarna blir över 60 cm långa och kan slå rot vid noderna. Blad motsatta på korta skaft, lansettformade - elliptiska, glänsande, vintergröna. Blommor ljusblå-blåvioletta (april-maj), ensamma på långa skaft från bladvecken. Foder ett trattformat rör med fem flikar. Krona platt, utbredd, med 5 flikar i knopp vridna. Kronblad vid basen rörformigt förenade. Ståndare 5. Stift förtjockat i toppen. Frukt utvecklas mycket sällan.

Använda växtdelar: Blad, insamlade på våren.

Innehållsämnen: Alkaloiden vincamin. De organiska syrorna protokatekin-, kaffe-, ursolsyra. Garvämnen. Flavonoider.

Medicinsk verkan: Blodtryckssänkande, kärlvidgande, särskilt i hjärnan. Antidiabetisk verkan. Kramplösande, adstringerande, sårläkande.

Användning: Bladen används numera främst för extraktion av vincamin som finns i många produkter på kontinenten.