Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vild Riddarsporre

Vild Riddarsporre
Vild Riddarsporre | Foto: H. Zell
Consolida regalis S.F. Gray

(Delphinium consolida L.)

RANUNKELVÄXTER

Ranunculaceae

Denna vackra växt, som av lantbrukarna betraktas som ogräs, blir till föLjd av den förbättrade rensningen av utsädet och den kemiska ogräsbekämpningen allt sällsyntare i vår flora. Det finns också en hel rad förädlade sorter av riddarsporre som odlas som prydnadsväxter i trädgårdarna. Förmodligen var det med spannmålsodlingen som den vilda riddarsporren spred sig över Europa från det ursprungliga utbredningsområdet i Mindre Asien.

Den vilda riddarsporren är besläktad med den mycket giftiga stormhatten, Aconitum napellus, som på inga villkor får användas i huskurer. Vild riddarsporre är emellertid lätt att känna igen på blommornas långa, uppåtriktade, nektarfyllda sporre.

Tidigare användes den blommande växten i form av utdrag som urin- och maskdrivande medel. Den innehåller emellertid giftigt verkande alkaloider och används av den anledningen varken inom den vetenskapliga medicinen eller i folkmedicinen, endast inom homeopatin utnyttjas växten fortfarande. Blommor och frön av vild riddarsporre brukas ibland vid parasitbekämpning.

OBS! Innehåller giftiga alkaloider; bör ej användas invärtes.

Förekomst: Ursprunglig i östra Medelhavsområdet. Tämligen allmän på Öland och Gotland samt i östra Svealand, helst på kalkrikt underlag. I övrigt numera sällsynt. Växer i åkrar eller på annan kulturmark.

Kännetecken: En 10-60 cm hög ettårig ört. Stjälk upprätt, förgrenad i toppen. Blad djupt och smalt handflikiga, övre stödblad enkla, korta. Blommor mörkblå (juni-juli) på långa skaft i fåblommiga klasar i grenspetsarna. Yttre hylleblad kronbladslika, det bakre utdraget till en sporre, övriga äggrunda. Inre hylleblad 4, hopvuxna till en inre sporre, som omges av fodersporren. Frukt en kal baljkapsel. Frön svarta och runda. Kraftig pålrot. Doftlös. Smak skarp, bitter.

Använda växtdelar: Blommor, blommande grenspetsar, frön.

Innehållsämnen: I fröna 1% av alkaloiderna delsolin, delcosin, delsonin, consolidin I övriga delar av växten alkaloiden calcatrippin.

Medicinsk verkan: Antiinflammatorisk, anti parasitär

Användning: Utvärtes mot loppor och löss