Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vårtbjörk

Vårtbjörk
Vårtbjörk | Foto: Marcus Obal
Betula verrucosa Ehrh.

(B, pendula Roth)

Masurbjörk

BJÖRKVÄXTER

Betulaceae

I Sverige förekommer tre vildväxande björkarter, vårt- eller masurbjörk, Betula verrucosa, glasbjörk, Betula pubescens, och dvärgbjörk, Betula nana, Den sistnämnda är en låg buske, de båda andra resliga träd som kan bli 20-30 m höga. Vårtbjörken och glasbjörken förekommer allmänt i nästan hela landet. De har små anspråk på jordmån och är mycket frosthärdiga.

Vårtbjörken har närmast trekantiga blad, medan glasbjörkens blad är mer ovala, och dess årsskott är inte håriga som den senares utan nakna.

Björksaven hade tidigare medicinsk användning mot bl.a. tuberkulos och njursten, och inom folkmedicinen har den använts, blandad med vitt vin, som medel mot kolik. De väldoftande löven ger ett te som bl.a. ansetts "blodrenande". Genom torrdestillation av bark, grenar och rötter får man björktjära, som har använts vid hudsjukdomar och mot parasiter i huden.

Förekomst: Allmän på torr mark och lätt jord över hela landet utom längst i norr och i fjälltrakterna. Ofta odlad som prydnadsträd.

Kännetecken: 20-30 m högt träd. Stam smäcker. Bark som ung glänsande rödbrun senare vit och seg (näver) med horisontella svartgrå partier slutligen grov och uppsprickande. Blad kala, trekantiga eller rutformade ofta dubbelsågade. Hanhängen 2- tillsammans på små skott. Släpper sitt pollen i april-maj. Honhängen i grupp på ett förgrenat skaft vid basen av en hanhängesamling. Honhängena mognar på sensommaren vänder sig då nedåt och släpper sina frukter. Dessa är små, vingförsedda nötter. Smak svagt bitter-aromatisk.

Använda växtdelar: Blad insamlade under högsommaren, torkade i skugga.

Innehållsämnen: Flavonoiderna myricitrosid och hyperosid. Eterolja.

Medicinsk verkan: Urindrivande och svettdrivande.

Användning: Som beståndsdel i njur- och blåsteer. Vid ödem, blåskatarr reumatism och gikt.