Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vänderot

Vänderot
Vänderot | Foto: H. Zell
Valeriana officinalis L. (sensu lato)

Valeriana, läkevänderot

 

VÄNDEROTSVÄXTER

Valerianaceae

Denna upp till en och en halv meter höga, upprätta och föga förgrenade växt med parbladiga blad och talrika vitrosa blommor växer helst på ganska fuktiga ställen.

Den förste som omnämner vänderot är en egyptisk läkare på 800-talet. Under medeltiden betraktade man växten som ett universalläkemedel. Senare påstods den vara ett effektivt medel mot epilepsi, och när man i Frankrike under Napoleonkrigen led brist på kinin användes vänderot även som febernedsättande medel. I våra dagar anses växten vara ett av de bästa lugnande medlen vid nervösa besvär.

Det förekommer åtskilliga arter i släktet med likartade egenskaper men varierande halt av aktivt ämne. En art som är inhemsk i Mexiko användes av indianerna som ett stärkande medel som skulle göra det lättare för dem att uthärda trötthet och umbäranden. Vänderot har också använts som aptitdämpande medel, som medel mot nervösa hjärtbesvär och som kramplösande medel. Den torkade vänderotens säregna, oangenäma lukt utövar en sällsam dragningskraft på hankatter.

Förekomst: Växer på fuktiga ställen och längs stränder, i snår och vid klippor tämligen allmän i Sydsverige mest i kusttrakterna. Snarlik, allmännare och med större utbredning är flädervänderot V sambucifolia.

Kännetecken: En 50-150 cm hög, flerårig ört. Stjälk rak, strimmig, ihålig, föga förgrenad, bladbärande. Blad motsatta och parbladiga med ett stort antal tandade, lansettformade småblad. Blommor ljusröda eller vita (juli-augusti), tätt tillsammans i kvastlika blomställningar. Krona trattlik, femtalig, med 3 ståndare. Frukt en nöt, som sprids med vinden genom en fjäderpensel. Jordstam kort och grov, saknar nästan helt birötter. Lukt karakteristisk, stark, obehaglig. särskilt hos den torkade roten.

Använda växtdelar: Jordstam med rot, skördad i september under växtens andra levnadsår, tvättad och omedelbart torkad vid 40°.

Innehållsämnen: Ca 1% valepotriater bestående av valtratum, acevaltratum, didrovaltratum. 0,5 1% eterisk olja med bornylisovalerianat, bornylacetat, bornylformiat, terpen kolväten, seskviterpener.

Medicinsk verkan: Milt lugnande.

Användning: Vid ängslan, oro, sömnsvårighet.