Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Tall

Tall
Tall | Foto: Pleple
Pinus silvestris L.

Fur, fura

TALLVÄXTER

Pinaceae

Tallen är ett ljusälskande men för övrigt anspråkslöst träd som trivs på sandig mark och rullstensåsar, på klippor och mossar. Stammen och barken innehåller rikligt med terpentin, av vilket man framställer kolofonium, harts. Träet ger tjära och beck, något som i dag saknar betydelse, barren parfymerar och desinficerar.

De ljusgröna årsskotten, tallstrunt, är rika på eterisk olja och C-vitamin och har länge använts medicinskt, bl.a. mot skörbjugg och luftrörskatarr. Man samlar in dem innan de är fullt utvuxna, i april eller maj - de får dock ej samlas på annans mark - och låter dem torka i ugn eller under en till två månader på galler i det fria. Tallstrunt har använts på många sätt: invärtes som utdrag eller avkok mot t.ex. lufttvägsbesvär, utvärtes som munvatten.

Den renade terpentinoljan har använts utvärtes som hudretande medel i omslag och salvor, invärtes i form av droppar eller emulsion. Inhalering av terpentinolja har ordinerats framför allt vid astma, kikhosta och inflammationer i luftvägarna.

Förekomst: Allmän över så gott som hela landet. Trivs på en mängd olika underlag.

Kännetecken: Upp till 30 m högt träd. Stam rak. Krona hos yngre träd konformad, hos äldre träd mera tillplattad. Bark först blekgrå med flagnande åsar, upptill fjällig och orangeröd, hos äldre träd nedtill uppsprucken i små plattor. Barr i par, styva, blågröna, upp till 6 cm långa Hanblommor gula i små samlingar, honblommor purpurfärgade, 1-5 tillsammans. Mogna kottar efter 3 år, 3 6 cm långa, äggformiga, mörka med utspretande fjäll. Doft aromatisk. Smak aromatisk, bitter.

Använda växtdelar: De outvecklade skotten, som insamlas på våren och torkas.

Innehållsämnen: Både skott och ved innehåller en balsam, bestående av ett harts, kolofonium, löst i eterisk olja, terpentinolja, som innehåller pinen och limonen. I skotten även glykosiden koniferosid sammansatt av koniferylalkohol och glukos. Vitamin C.

Medicinsk verkan: Upphostningsbefrämjande, urindrivande, antiseptisk.

Användning: Som te vid bronkialkatarr. Utvärtes till inandning vid snuva. Till bad vid reumatiska besvär och svårläkta sår.