Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Svärdslilja

Svärdslilja
Svärdslilja | Foto: H. Zell
Iris pseudacorus

SVÄRDSLILJEVÄXTER

Iridaceae

Den gula svärdsliljan är en praktfull flerårig växt som tillsammans med andra högväxta arter förekommer vid sjöstränder och längs diken och bäckar. De smala bladen är formade som svärdsklingor och omsluter nedtill den kraftiga stjälken. I juni eller juli bär växten vackra, stora gula blommor som slår ut en efter en och sedan snabbt vissnar igen.

På växtplatsen kan man knappast förväxla den gula svärdsliljan med någon annan växt, men ändå tycks läkare och apotekare tidigare inte så sällan ha tagit den för kalmus, ett misstag som förklaras av att de huvudsakligen sysslade med de torkade drogerna. Av denna anledning tillskrevs gul svärdslilja läkande egenskaper som egentligen inte tillkom den.

Den färska jordstammen framkallar häftiga kräkningar och diarréer. I vissa länder har allmogen använt växten mot svampinfektioner i huden. Kokt tillsammans med järnfilspån skall jordstammen ge ett utmärkt bläck; den färgar tyg svart, och på grund av sin höga garvämneshalt kan den användas vid garvning av hudar.

OBS! Ej för invärtes bruk!

Förekomst: Tämligen allmän i kärr, diken och längs stränder upp till Värmland, Västmanland och Uppland, sällsynt längs kusten upp till Norrbotten. Uppträder också i s.k. hällkar i ytterskärgården.

Kännetecken: En grov sumpväxt, 50 120 cm hög. Blad svärdlika, plattsidorna står vertikalt, nedtill stjälkomfattande. Blommor stora gula (juni-juli), upp till 3 tillsammans. De har 6 kalkblad: de yttre är breda och tunglika, de inre mindre, smalare och upprätta. Stift med 3 stora, kronbladslika flikar som var och en döljer 1 ståndare. Frukt en stor trekantig kapsel. Jordstam grov, köttig, växer horisontalt.

Använda växtdelar: Färsk jordstam.

Innehållsämnen: Garvämnen, fett, äggviteämnen, kolhydrat. I färsk växt ett okänt ämne med starkt lokalretande effekt.

Medicinsk verkan: Färsk växtsaft har skarp brännande smak, retar mun- och svalgslemhinnor framkallar kräkning, ger diarréer med magsmärtor. Högre doser kan ge lätt grumling av medvetandet och hjärtarytmi.

Användning: Saft av färsk jordstam utvärtes till sårbehandling.