Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Slåttergubbe

Slåttergubbe
Slåttergubbe | Foto: H. Zell
Arnica montana L. Arnika,

hästfibbla

KORGBLOMMIGA VÄXTER

Asteraceae (Compositue)

Släktnamnet Arnica är av dunkelt ursprung - kanske är det en förvrängning av det grekiska ordet ptarmikos, som orsakar nysning. Det uppträder första gången på 1300-talet, men användningen av slåttergubbe, eller hästfibbla, är betydligt äldre än så.

Till att börja med betraktades växten inte i första hand som läkeväxt utan som afrodisiakum. Senare kom slåttergubbe att användas invärtes och invärtes mot en rad sjukdomar och besvär- växtens förment febernedsättande verkan gav den tillnamnet de fattigas kinabark - och den var länge officinell. Förr användes slåttergubbe allmänt också som abortivum. Så småningom råkade den dock i vanrykte inom den vetenskapliga medicinen, sedan invärtes bruk av arnikatinktur och intag av hemgjorda spritutdrag av slåttergubbeblommor hade lett till svåra förgiftningar.

Utspädd arnikatinktur används i folkmedicinen utvärtes som inflammationshämmande och sårläkande medel framför allt vid kontusioner och har också av idrottsmän använts som prestationshöjande medel. På vissa håll i Europa används slåttergubbe även som ersättning för tobak.

OBS! Överdosering kan ge förgiftningssymtom.

Förekomst: Allmän till sällsynt på betesmark och ljungmark från Skåne upp till Hälsingland; mest i Sydvästsverige.

Kännetecken: En 20-60 cm hög flerårig ört. Stjälk upprätt, hårig, med körtlar med eterisk olja. Blad brett lansettlika, de flesta i rosett vid basen. Blommor gulorange (juni-juli), i en enda blomkorg eller några få, vanligen 3, tillsammans i toppen av stjälken eller i de övre bladvecken. 15-20 strålblommor diskblommor talrika. Frukter med pappushår. Doft aromatisk. Smak mycket bitter

Använda växtdelar: Blomkorgar, isolerade strålblommor, färska och torkade. Ibland även roten.

Innehållsämnen: Ca 0,2 % eterisk olja. Färgen betingas av zeaxanthin, astragalosid och isoquercitrosid. Klorogen- och kaffesyra. Terpenalkoholerna arnidiol och faradiol. Spår av acetylenföreningar.

Medicinsk verkan: Hudretande. Genomblödningsökande, även av hjärtats kranskärl Färskt vattenextrakt har kramplösande verkan.

Användning: Utvärtes som sårmedel, omslag på kontusioner, hematom.