Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Silvertistel

Silvertistel
Silvertistel | Foto: H. Zell
Carlina acaulis L.

KORGBLOMMIGA VÄXTER

Asteraceae (Compositae)

Silvertisteln har ingen stjälk, eller också förblir denna så kort att de breda blomkorgarna höjer sig endast obetydligt över markytan. Mot kvällen och vid regnigt väder slår holkfjällen ihop sig till ett kägelformigt tak över blomkorgarna. Därav har man dragit slutsatsen att växten kan spå väder, och den har i Tyskland tillnamnet Wetterdistel, vädertistel, i Frankrike harofnètre; en närbesläktad art kallas spåtistel. Släktnamnet Carlina syftar förmodligen på Karl den store, som enligt legenden skall ha upplysts om växtens läkekraft av en ängel, så att han kunde rädda sin här från pesten. Den köttiga blombottnen åts förr i många trakter på samma sätt som kronärtskockor. I vara dagar har silvertisteln gått starkt tillbaka, varför den på många håll är fridlyst. Tillbakagången beror framför allt på omvandlingen- bl. a. genom skogsplantering - av de magra betesmarker där silvertisteln med förkärlek växer. Dc ovanjordiska delarna av växten betas av åsnorna, medan svinen äter rötterna.

Förekomst: Inhemsk i Mellan- och Sydeuropa där den växer på gräsbevuxna, klippiga stallen i bergstrakter, framför allt på kalkrikt underlag Förekommer endast odlad som prydnadsväxt i Sverige.

Kännetecken: En 5-20 cm hög, flerårig växt, som saknar eller har en mycket kort stjälk. Blad i rosett nedanför blomställningen, parflikiga och taggiga, mer eller mindre utbredda blomkorgar 6-12 cm breda, i kanten med en krans silverfärgade holkfjäll. Blommor rörformiga, vitgrönaktiga silverglänsande (juli oktober) Frukter med tilltryckta gulaktiga hår. Hanen är två tre gånger så långa som frukterna. Rot rödaktig, tjock, med mjölksaft. Rotens lukt stinkande.

Använda växtdelar: Roten.

Innehållsämnen: Inulin ca 20%. Garvämnen 12 % eterisk olja med carlinoxid.

Medicinsk verkan: Urindrivande, galldrivande, svettdrivande Carlinoxid har antibakteriell effekt mot stafylokocker och många grampositiva bakterier.

Användning: Vid njuravkommor, ödem, inälvsmask, mag tarminfektioner. Utvärtes till tvättning av sår och eksem.