Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Sankt Pers Nycklar

Sankt Pers Nycklar
Sankt Pers Nycklar | Foto: Ettore Balocchi
Orchis Mascula

ORKIDÉER

Orrhidaceae

Orkidéerna utgör den omfångsrikaste familjen i hela växtriket med totalt omkring 20000 arter, av vilka ungefär fyrtio förekommer vildväxande i Sverige. Liksom övriga orkidéer har Sankt Pers nycklar helbräddade, parallellnerviga blad. Blommorna delas av en lodrät mittlinje i två symmetriska halvor; av de sex kronbladen är det nedersta, läppen, kraftigt förstorat och ofta förlagt bakåt i en tydlig sporre. Sankt Pers nycklar och många andra nyckelblomarter uppvisar ofta brunröda fläckar på bladen. Som underjordiska organ har denna art två äggformiga rotknölar som erinrar om testiklar.

Det i Orienten tidigare mycket uppskattade salepmjölet och - geléet utvinns sedan länge ur rotknölarna av flera orkidearter, bl.a. Sankt Pers nycklar. Samma rotknölar ger den officinella drogen salep; de innehåller ett slem som skyddar hud och slemhinnorna mot retning. Sankt Pers nycklar är fridlyst på de flesta håll i vårt land, vilket innebär att rotknölarna ej får insamlas.

Förekomst: Tämligen allmän i Skåne, på Öland och Gotland, sällsynt norrut till Dalsland, Närke och Uppland. Förekommer på kalkrik grund i torra backar, ängar och snår. Fridlyst!

Kännetecken: En 15-40 em hög, flerårig orkidé med två äggrunda rotknölar. Stjälk tjock och saftig, ibland stötande i rött. Blommor i en tät axformig blomställning. Blad avlånga, parallellnerviga, ibland med brunröda fläckar Översta bladet slidlikt. Blommor rödvioletta (maj-juni) med treflikig mörkfläckig läpp och lång sporre, som är lika lång som det vanligen rödaktiga fruktämnet, vilket lätt kan förväxlas med blomskaftet. 2 pollinier. Doft angenäm, smak bitter. Använda växtdelar: Rotknölar, som insamlas efter blomningen, skalas, kokas i vatten 3 4 min och torkas vid 50-60° under två dagar.

Innehållsämnen: Slem, ca 50 %, stärkelse, små mängder socker, protein, kumarin.

Medicinsk verkan: Slemlösning har antidiarroisk effekt. Skyddar slemhinnorna

Användning: Vid diarré hos barn För att maskera skarp smak av läkemedel i mixtur, lösning och sirap.