Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Såpnejlika

Såpnejlika
Såpnejlika | Foto: Teun Spaans
Naporiaria officinalis L.

Såpört

NEJLIKVÄXTER

Caryophyllaceae

Såpnejlika är en mycket prydlig växt som i Sverige förekommer förvildad framför allt på vägrenar, åstränder, gamla tomter och mark som inte odlas. De vackra, blekrosa, ibland nästan vita blommorna utsänder särskilt i kvällningen en angenäm doft som drar till sig nattfjärilar, vilka med sina långa sugsnablar tar upp den nektar som är gömd djupt nere i blomman.

Namnet Saponaria är avlett av det latinska ordet sapo, som betyder såpa. Att växten fått detta namn beror på att hela växten, särskilt den starkt förgrenade jordstammen, innehåller saponinglykosider som löser sig i vatten och bildar ett såpliknande skum. Av denna anledning utnyttjades såpnejlikan förr som tvättmedel. I antiken användes den till rengöring av ull. Såpnejlika är en gammal läkeväxt som besitter blodrenande egenskaper och lindrar vid långvarig hosta med segt slem. Invärtes och utvärtes används såpnejlika vid eksem, bölder och andra hudåkommor. Ett schampo bestående av ett utdrag av såpnejlika, krasseblad och flockarun uppges verka välgörande på sprött hår.

Förekomst: Inhemsk i Mellan- och Sydeuropa, där den framför allt växer på kalkrikt underlag. Hos oss odlad som prydnads- och läkeväxt och även förvildad.

Kännetecken: En 30-70 cm hög flerårig ört. Jordstam krypande. Stjälk grov, upprätt, enkel eller förgrenad, hårig och lätt rödaktig. Blad korsvis motsatta, elliptiska lansettlika och kala med 3-5 nerver Blommor vita eller blekt rosa (juli augusti). i en sammansatt blomställning i stjälktoppen, foder rörformigt femtandat, kronblad 5 (ibland avsevärt flera), upp till 4 cm långa, vid basen sammanvuxna, ståndare 10, stift 2. Frukten består av en långsträckt kapsel. Doft angenäm, särskilt på kvällen. Smak bitter och skarp.

Använda växtdelar: Jordstam med rot.

Innehållsämnen: Ca 5% saponin, som spjälkas i gypsogenin och socker

Medicinsk verkan: Upphostningsbefrämjande, urin- och svettdrivande, milt laxerande.

Användning: Invärtes som hostmedel vid bronkialkatarr, vid måttlig förstoppning. Utvärtes till bad vid hudutslag.