Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rundsileshår

Rundsileshår
Rundsileshår | Foto: Ros?a Kracík
Drosera rotundifolia

Daggört, soldagg

SILESHÅRSVÄXTER

Droseracea

På våra torvmossar träffar man ofta på rundsileshårets långskaftade, cirkelrunda blad som sitter i små rosetter på Vitmossan. Blomstjälken är styv och rak. De klara sekretdroppar som avsöndras av de rörliga, rödaktiga körtelhåren längs kanten och på översidan av bladen har givit växten tilltalsnamnet daggört och soldagg; släktnamnet Drosera kommer för övrigt av det grekiska ordet drosos, dagg.

Rundsileshår är en "köttätande" växt som under en sommar kall fånga upp till tvåtusen insekter. Bladen håller fast insekterna med hjälp av ett klibbigt sekret och sluter sig långsamt kring dem. Ett enzym som ingår i körtelsekretet löser upp insekterna så att växten kan suga upp näringsämnen. Rundsileshårets körtelsekret har under det poetiska namnet Jungfru Marie tårar använts utvärtes till borttagning av vårtor, och på grund av sin verkan har växten använts invärtes framför allt mot hosta. Av sileshår framställde apoteken fordom en soldaggsakvavit, Aqua roris solis, som var en av de morgonbeskar som man trakterade sina kunder med.

Förekomst: Allmän på torvmossar över så gott som hela landet, utom i fjällen och övre Norrland, där den förekommer sparsamt. Kalkskyende.

Kännetecken: En 10-20 cm hög, flerårig ört med kal, grön eller rödaktig, upprätt blombärande stjälk. Blad i rosett vid basen, långskaftade och med rund skiva. Denna är på översidan och längs kanterna försedd med röda körtelhar som bär slemdroppar i spetsen Blommor vita (juli), små, i klase, vända at ett enda håll, vanligtvis öppna enbart i solsken. Foderblad 5, kronblad 5, ståndare 5, stift 3. Kapsel långsträckt, öppnar sig med 3-5 valvler med talrika luftsäcksförsedda frön Jordstam späd med adventivrötter på olika nivåer, en krans för varje år. Smak adstringerande, bitter

Använda växtdelar: Ovanjordiska delen av växten, färsk eller torkad

Innehållsämnen: Naftokinonderivaten plumbagon och hydroxyplumbagin, även kallat droseron. F flavonoider.

Medicinsk verkan: Kramplösande

Användning: Som kramplösande medel vid hosta, speciellt vid kikhosta.