Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rosmarin

Rosmarin
Rosmarin | Foto: Quadell
Rosmarintis officirtalis L.

KRANSBLOMMIGA VÄXTER

Lamiaceae (Labiatae)

Rosmarin hör, liksom många andra medicinal- och kryddväxter av familjen kransblommiga växter, hemma i Medelhavsområdet. Den odlas i Mellaneuropa och i Sverige i bänk; förvildad förekommer den endast i varma trakter; fast etablerad är den bara på några få platser, t.ex. i Tessin.

Under antiken var växten helgad åt Afrodite; namnet Rosmarinus kommer av latinets ros marinus havets dagg. Den odlades redan då som en förträfflig krydd- och läkeväxt, och de torkade bladen blev tidigt upptagna i farmakopéerna.

Rosmarinens medicinska egenskaper beror framför allt på dess höga halt av eterisk olja. Denna ingick i de äldsta parfymerna och används än i dag vid tillverkning av eau-de-cologne. Av rosmarinblommor, blandade med lavendel och myllta, framställde man på 1500-talet genom destillation med alkohol det berömda Aqua Reginae Hungariae, drottningen av Ungerns vatten, som sägs ha bidragit till att bota den 72-åriga drottningen Isabella av Ungern från hennes ledsmärtor.

Förekomst: Inhemsk i Medelhavsområdet, där den växer i klippsluttningar i varma lägen. I Sverige endast odlad i de södra delarna

Kännetecken: En 50-150 cm hög, ständigt grön macchiabuske. Stam förvedad Blad motsatta, oskaftade, läderartade, lineära med inrullade kanter, ovanpå mörkgröna. under vitaktiga. Blommor blekblå (mars april), skaftade. Foder klocklikt, krona tvåläppig, mot basen hopvuxen till ett rör, överlapp tvåflikig, underläpp treflikig, ståndare 2. Doft kamferartad.

Använda växtdelar: Blad.

Innehållsämnen: 1 -2 % eterisk olja med cineol, borneol, borneolacetat och kamfer. Flavonoider. Depsiden rosmarinsyra Bitterämnet picrosalvin. Triterpenderivaten ursolsyra, a-och b-liamynn

Medicinsk verkan: Aptitstegrande, galldrivande, kramplösande, menstruationsokande, hudretande.

Användning: Invärtes vid aptitlöshet, gallbesvär, mag tarmkolik. Utvärtes till cirkulationsbefrämjande bad. Eteriska oljan till hudretande ingnidning vid reumatism. Färska och torkade blad som utmärkt krydda.